COFIB

Campanya Hidratació 2019

Els criteris preventius que s'exposen a continuació pretenen millorar la qualitat de vida i la salut de la població general, ajudant a mantenir l'equilibri hídric i evitant l'aparició de símptomes relatius als processos de deshidratació.

En cas de persones amb patologies concretes, és sempre recomanable que aquestes consultin amb el seu metge.

  • Consumeixi entre 2 i 2,5 litres de líquids diaris, incloent l'aigua que prové dels aliments. Distribueixi la ingesta al llarg del dia. La set és un senyal que ens avisa que cal beure líquids, perquè ja tenim cert grau de deshidratació. Per tant, no és saludable "aguantar" sense beure; al contrari, ha de beure sense esperar a tenir set. Si realitza activitat física en ambients calorosos cal augmentar la quantitat de líquid ingerit.
  • Pareu atenció molt especial a les situacions que puguin afavorir la deshidratació, com la calor i la sequedat ambiental anormalment elevats, febre, diarrees, vòmits, etc. Es desaconsella realitzar activitats físiques en les hores centrals de dies calorosos, usant excessives peces d'abric, exposició exagerada al sol, etc.
  • És important que sàpiga reconèixer situacions de deshidratació. Els símptomes que orienten cap a un quadre de deshidratació són, entre d'altres, set, sequedat de les mucoses i de la pell, disminució de la quantitat d'orina i, en casos més greus, pèrdua brusca de pes, orina fosca i concentrada, somnolència, cefalea i fatiga extrema.
  • L'aigua i altres begudes amb diferents sabors són necessàries per a assegurar una adequada hidratació. En situacions de deshidratació, lleu com les esmentades anteriorment , les begudes amb sals minerals, en concret sodi, i amb sucres d'absorció ràpida poden facilitar una millor rehidratació.
  • És convenient hidratar abans, durant i després de realitzar exercici. Qualsevol exercici físic, encara que sigui moderat, produeix l'eliminació de certa quantitat d'aigua i sals minerals, a més d'un consum energètic. Per tant, aportar sodi ajuda a reposar les quantitats perdudes a través de la suor, sobretot si les temperatures són superiors a 25 graus centígrads.
  • Seguiu una dieta variada i equilibrada, rica en fruites i verdures fresques. A més dels líquids, certs aliments rics en aigua, com fruites i verdures, ens poden ajudar a mantenir un bon nivell d'hidratació.
  • Els àpats copiosos requereixen una aportació suplementària de beguda.Si realitza algun tipus de dieta poden variar les seves necessitats específiques d'hidratació. Consulti amb el seu metge.
  • Limiteu el consum de begudes alcohòliques. Les begudes alcohòliques no eviten la deshidratació i fins i tot poden arribar a empitjorar-la.
  • Consulti amb el seu farmacèutic quins dels medicaments que pren habitualment poden modificar el seu nivell d'hidratació. La utilització de forma habitual de certs medicaments (diürètics, per exemple) pot afectar al seu estat d'hidratació, augmentant el risc de deshidratació i esgotament per calor.

Més informació: https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/categorias/cuidados-verano/2019-campana-hidratacion/Paginas/default.aspx

Articles de 2019