COFIB

Dia Europeu de Prevenció del Càncer de Pell

Gairebé la meitat dels tumors que es descobreixen al món són càncer de pell, en les seves diferents tipus. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) és el càncer més freqüent -especialment entre les persones de raça blanca- i cada any es diagnostiquen dos milions de nous casos al món.

A Espanya, aquest índex se situa en més de 6.000 nous casos a l'any, amb un augment de la seva incidència al voltant del 7% anual, fins al punt que s'ha duplicat durant els últims 25 anys.

És fonamental donar a conèixer el fet que en 8 de cada 10 casos d'aquesta malaltia es poden prevenir evitant una exposició directa al sol i les cremades cutànies, sobretot durant la infància i adolescència. Tot i així, cal advertir que qualsevol persona, encara que no tingui cap factor de risc, és susceptible de patir la malaltia.

El farmacèutic: el professional sanitari més accessible per a prendre el sol amb tranquil·litat

Espanya és un país particularment assolellat, fins al punt que el sol és un dels nostres atractius com a destinació turística. Però també és veritat que aquest fet eleva el risc associat de desenvolupar malalties vinculades a l'exposició imprudent al sol. les farmàcies espanyoles constitueixen un recurs especialment adequat i accessible per a subministrar informació solvent a la població i oferir un servei amb les màximes garanties professionals.

Tot això fa del farmacèutic comunitari un professional de la salut amb un enorme potencial divulgador en matèria de prevenció; un recurs sanitari fonamental a l'hora de contribuir a la detecció precoç d'aquesta malaltia; i, com a expert en el medicament, un aliat per optimitzar els resultats dels tractaments farmacoterapèutics. I és que no podem oblidar que el càncer de pell és prevenible en la majoria dels casos i que, a diferència d'altres tumors, té altes taxes d'èxit en la seva curació sempre que es rebi el tractament adequat i que es detecti en els seus estadis inicials.

El CGCOF publica una àmplia revisió sobre l'estat actual de l'epidemiologia del càncer de pell, centrada en la prevenció i tractament farmacològic, així com en altres aspectes l'abordatge sanitari d'aquesta malaltia: Punt Farmacològic nº 135- Càncer de pell

 

A Eivissa l'AECC organitza una sessió divulgativa "El sol, la pell, les arrugues i el càncer" a càrrec de la Dra. Marisol Soengas, directora del Grup de Melanoma del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO), amb la participació del president de l'AECC Balears i el COFIB.

Articles de 2019