COFIB

Dia Europeu de la Salut Sexual

El paper del farmacèutic, juntament amb el d'altres professionals sanitaris, és essencial per afrontar els problemes que afecten a la salut sexual dels ciutadans, i més concretament, per col·laborar en l'atenuació i resolució del problema sociosanitari que representen les infeccions de transmissió sexual .

La prevenció constitueix un objectiu prioritari i és la intervenció sanitària més eficaç i cost-eficient per evitar la propagació. Un punt clau a destacar és la informació rigorosa i individualitzada que aporta la farmàcia comunitària.

Per participar en aquesta commemoració, el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics ha publicat un ampli i actualitzat informe tècnic sobre aquest tema (Punt farmacològic núm 131_Salud sexual). Aquest document està centrat fonamentalment en la infeccions de transmissió sexual més prevalents, incloent els últims avenços en el coneixement de les mateixes, de la seva prevenció i tractament, així com l'important paper assistencial que juga el farmacèutic.

Més informació: http://www.caib.es/sites/vihsida/f/211268

http://www.caib.es/sites/vihsida/es/documents-35079/

https://www.caib.es/sites/salutsexual/ca/portada-86341/

Articles de 2019