COFIB

Les 443 farmàcies de Balears inicien el nou sistema contra els medicaments falsificats

SISTEMA ESPANYOL DE VERIFICACIÓ DE MEDICAMENTS - SEVeM

El 9 de febrer entrà en vigor la normativa europea que obliga els agents del sector farmacèutic a verificar i autenticar els medicaments fabricats, distribuïts i dispensats a Espanya

 Amb aquest sistema es reforça la seguretat dels pacients garantint que el medicament dispensat és el mateix que ha sortit de fàbrica i que no ha estat manipulat.

Palma, 8 de febrer de 2019.- El dia 9 de febrer arrencà oficialment el Sistema Espanyol de verificació de Medicaments (SEVeM). Es tracta d'un sistema aprovat per normativa europea, d'aplicació a tots els agents de la cadena de valor del medicament (fabricants, distribuïdors i farmacèutics) i que té per objectiu prevenir l'entrada de medicaments falsificats en la cadena de subministrament legal.

Aquest sistema consisteix en la incorporació en l'envàs dels medicaments de dos dispositius de seguretat: un identificador únic o codi bidimensional Datamatrix que identifica individualment l'envàs i un dispositiu contra manipulacions en l'embalatge exterior, que pot ser un segell o un precinte que permet verificar visualment si l'envàs del medicament ha estat manipulat o no.

Aquests dispositius de seguretat presents en l'envàs dels medicaments seran verificats i autenticats a l'oficina de farmàcia per part del professional farmacèutic en el moment de la dispensació. Per a això, el farmacèutic escanejarà el codi de cada envàs i es connectarà al repositori nacional, que estarà sincronitzat amb la plataforma europea, per confirmar que el producte que arriba al pacient és el mateix que va sortir de la planta de producció farmacèutica.

Per a Antoni Real, president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears es tracta d'una nova contribució de les oficines de farmàcia, que tornen a donar mostres de la seva capacitat tecnològica i del seu compromís amb la seguretat dels pacients. "El nostre model de farmàcia és un referent a nivell internacional. Amb el desenvolupament d'aquest sistema donam resposta en temps i forma a la normativa europea i als ciutadans ", assenyala el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Balears. "La falsificació de medicaments al canal legal no suposa un problema real a Espanya gràcies a l'actual model de Farmàcia; però suposa una amenaça global, que no entén de fronteres i que requereix d'una lluita conjunta. Per als farmacèutics, la seguretat dels pacients és la nostra prioritat ", afegeix Antoni Real.

Així mateix, Antoni Real ha agraït tota la feina feta de manera conjunta, i a tots els nivells, per dur a terme i implantar aquest complex projecte tecnològic en totes les farmàcies de la comunitat balear. Referent a això, des del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears s'han realitzat proves de connexió al Sistema Espanyol de verificació de Medicaments (SEVeM), a través de Nodofarma Verificació perquè totes les farmàcies estiguin preparades i el sistema funcioni a la perfecció a partir del 9 de febrer.

 

"Les farmàcies de les Illes Balears estan realitzant un gran treball per garantir la seguretat dels pacients i a més, perquè en tot aquest procés tecnològic de verificació de medicaments, el pacient no es vegi afectat, ni repercuteixi en la qualitat del servei farmacèutic que prestam les farmàcies. Els pacients només notaran que hi ha un codi nou en els envasos, de la resta ens encarreguem els farmacèutics ", afirma el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears.

Tota la informació sobre el funcionament del sistema de verificació de medicaments en oficina de farmàcia es troba accessible a través del web del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, www.portalfarma.com

També hi ha un vídeo explicatiu sobre la verificació de medicaments en farmàcia comunitària publicat al canal YouTube del Consell General de Farmacèutics.

Sobre SEVeM

El Sistema Espanyol de verificació de Medicaments (SEVeM) es va constituir el 21 de juliol de 2016, com a societat limitada sense ànim de lucre, a fi de posar en marxa i gestionar el Sistema Espanyol de verificació de Medicaments segons el que estableix la Directiva antifalsificació. Formen la societat Farmaindustria, l'Associació Espanyola de Medicaments Genèrics (AESEG), la Federació de Distribuïdors Farmacèutics (FEDIFAR) i el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics.

Articles de 2019