COFIB

Curs "Atenció farmacèutica al pacient oncològic"

El curs estarà estructurat en tres seminaris de 4 hores de durada cadascun. Els seminaris tindran lloc els dies 6, 13 i 20 de març en horari de 16 a 20 h.

 

1r seminari: 6 de març de 2019

16-18 h: Comunicació amb el pacient oncològic. Pablo Rodríguez González. Psicooncòleg. Coordinador de Psicooncologia de l'Associació Espanyola Contra el Càncer.

 • Habilitats de comunicació entre el pacient i el professional sanitari.
 • Barreres en la comunicació entre el pacient i el professional sanitari.
 • Aspectes psicològics bàsics implicats.
 • Aptituds per assolir els objectius clínics:
  • Establir confiança i una bona compenetració.
  • Recopilar informació sobre el pacient i la seva família.
  • Comunicar informació negativa o qualsevol altre tipus d'informació sobre la malaltia.
  • Tenir en compte les emocions del pacient.
  • Explorar les seves inquietuds.
 • Qüestionaris validats i protocols d'actuació.
 • Creació del vincle amb el pacient.
 • Exercici pràctic. Dinàmica sobre comunicació.

18- 20 h: Nutrició en el pacient oncològic. Maria Teresa Colomar Ferrer. Dietista-nutricionista. Expert en Nutrició Clínica en Oncologia. Expert Universitari en Gestió de Servei de Salut. Màster en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada. Universitat Illes Balears (UIB).

 • Causes de malnutrició en pacients amb càncer.
 • Cribratge i valoració de l'estat nutricional en el càncer.
 • Mesures per prevenir i tractar la malnutrició en pacients amb càncer.
 • Recomanacions dietètiques per al control dels símptomes associats.
 • Nutrició artificial en pacients amb càncer.

 

2n seminari: 13 de març de 2019

16-20 h: Teràpia compressiva en el pacient oncològic. Olivia Sant Martí Clark. Llicenciada en Farmàcia. Doctora en Farmàcia. Tècnic Ortopèdic.

 • Introducció
 • Mitges de prevenció tromboembòlica. Compressió clínica.
 • Mitges i mànigues pel tractament de la trombosi venosa.
 • Limfedema
  • Sistema limfàtic. Anatomia. Fisiologia. Fisiopatologia.
  • Limfedema. Definició. Classificació.
  • Limfedema. Prevenció. Diagnòstic. Tractament.
  • Teràpia de descongestió física.
  • Embenats de compressió pel tractament de limfedemes de membres superiors i inferiors.
  • Productes de compressió com a tractament del limfedema.
  • Alternatives als productes de compressió.
 • Cures de la pell

 

3r seminari: 20 de març de 2019

16-18 h: Cures pal·liatives i abordatge del dolor oncològic. Mª Belén González Gragera. Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Especialista en Oncologia Mèdica, FEA d'Oncologia Mèdica a l'Hospital Son Llàtzer (HSLL). Oncòleg integrant de la Unitat de Suport Hospitalari de Cures Pal·liatives de l'HSLL i Màster en Cures Pal·liatives.

 • Concepte de cures contínues.
 • Principis i bases de la medicina pal·liativa.
 • Control de símptomes i criteris generals sobre ús de fàrmacs.
 • Dolor oncològic:
  • Avaluació del dolor i bases del tractament.
  • Analgèsics no opioides i analgèsics opioides.
  • Fàrmacs coadjuvants i coanalgèsics.

18-20 h: Cures pal·liatives i formulació magistral. Martín Ramírez de Diego. Llicenciat en farmàcia. Expert Universitari en Formulació de Medicaments Individualitzats. Membre de la Junta Directiva de la Societat Espanyola del Medicament Individualitzat (LASEMI).

 • Fórmules magistrals tòpiques en cures pal·liatives.
 • Fórmules magistrals orals en cures pal·liatives.

Es descriuran les fórmules classificades per indicació terapèutica i es presentaran com a casos pràctics. Per a cada fórmula es definirà per a què està indicada, el modus operandi i consideracions galèniques així com condicions de conservació.

Articles de 2019