COFIB

Ús de medicaments en persones grans. El paper de la farmàcia en la promoció de l'adherència

La Federació Internacional Farmacèutica (FIP) i el Consell General de Col·legis de Farmacèutics d'Espanya, han llançat conjuntament la versió en castellà de l'informe "Ús de medicaments en persones grans: El paper de la farmàcia en la promoció de l'adherència". Aquest document, originalment en anglès, va ser realitzat per la Universitat de Sidney per a la FIP, i en les seves conclusions destaca que la intervenció del farmacèutic millora l'adherència a la medicació en grans amb malalties cròniques. A més, els autors assenyalen que el farmacèutic juga un paper fonamental amb l'assessorament en tractaments d'inici i també mitjançant les ajudes en el maneig de dosi o el suport amb els sistemes de record, intervencions totes elles que presenten evidència de millora de l'adherència, segons l'estudi.

L'estudi destaca que les conseqüències de la no adherència són majors en els pacients d'edat avançada, a causa que solen prendre diversos medicaments per a múltiples malalties. Per això, els autors recomanen potenciar la formació dels farmacèutics per reconèixer aquest deteriorament cognitiu i poder així ajustar la forma en què es comuniquen amb els pacients, els consells i les accions que duen a terme. A més, els autors creuen que donat el nombre de punts d'intervenció potencials per al foment de l'adherència, des del metge en el diagnòstic, el farmacèutic en la dispensació o durant la presa d'un medicament, les intervencions múltiples tenen un efecte relativament més gran que les intervencions úniques.

L'exemple d'Espanya

L'informe repassa diferents projectes posats en marxa a tot el món incloent dos desenvolupats a Espanya pel Consell General de Farmacèutics: ADHIÉRETE, finalitzat el 2014, i AdherenciaMED, que en breu presentarà resultats. El Programa ADHIÉRETE, desenvolupat entre 2013 i 2014, tenia com a objectiu avaluar l'adherència als tractaments en majors crònics, polimedicats i incomplidors. A més, aquest programa va permetre avaluar la qualitat de vida dels pacients, detectar i corregir Problemes Relacionades amb la Medicació i mesurar l'impacte del programa en termes de cost-benefici, entre d'altres.

L'estudi va incloure a 60 farmàcies comunitàries i 225 pacients i els resultats van revelar un increment del 35% al 75,7% en l'adherència als tractaments després de la intervenció del farmacèutic. A més, d'un increment en la qualitat de vida, una reducció d'un terç dels problemes relacionats amb els medicaments així com un elevada satisfacció dels pacients.

Document "Ús de medicaments en persones grans: El paper de la farmàcia en la promoció de l'adherència"

Articles de 2019