COFIB

Centre d'Informació sobre el Subministrament de Medicaments (CISMED)

L'Organització Farmacèutica Col·legial - Col·legis, Consells Autonòmics i Consell General - ha desenvolupat el Centre d'Informació sobre el Subministrament de Medicaments (CISMED).

Un sistema d'informació amb un doble objectiu: detectar en temps real situacions generalitzades de subministrament irregular de medicaments, i dotar l'Organització d'informació sobre la seva disponibilitat per facilitar la presa de decisions dels farmacèutics, i contribuir a la continuïtat dels tractaments dels pacients.

Cada dia s'estan incorporant noves farmàcies voluntàriament al sistema a través del seu Col·legi, qui els facilita el tràmit, la documentació necessària i l'aplicatiu informàtic. Un cop adherida a CISMED, la farmàcia genera una informació que, un cop tractada, permetrà al Col·legi disposar de dades sobre el subministrament de medicaments a la seva província i, un cop remesa al Consell General, consolidar les dades a nivell nacional.

Més informació:

https://www.portalfarma.com/Profesionales/medicamentos/CISMED/Paginas/default.aspx

Díptic d'adhesió a CISMED:

Diptico-Adhesion-CISMED2.pdf

Apuntar-se online a CISMED:

https://www.cofib.es/collegiats/cismed.aspx

Articles de 2018