COFIB

Dia Nacional de l'Esclerosi Múltiple

El 18 de desembre es va celebrar el Dia Nacional de l'Esclerosi Múltiple per posar de manifest la situació dels afectats per aquesta malaltia crònica neurodegenerativa, organitzat per l'Associació Espanyola d'Esclerosi Múltiple i els seus 46 associacions membres en el seu objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb Esclerosi Múltiple al nostre país.

¿Què és l'Esclerosi Múltiple?

L'esclerosi múltiple, és una malaltia de causa desconeguda, caracteritzada per múltiples lesions en el sistema nerviós central. La pèrdua de la substància que envolta els nervis, coneguda com mielina, és el tret més característic. Aquestes lesions no apareixen totes al mateix temps, sinó que ho fan en brots. Generalment comença entre els 20 i els 40 anys, sent en les dones on s'observa una major incidència. A Espanya hi ha uns 47.000 afectats, 600.000 a Europa i 2.500.000 a tot el món.

¿Quins símptomes produeix?

Alguns dels símptomes més freqüents de l'esclerosi múltiple són: debilitat muscular, formigueig, poca coordinació, fatiga, pèrdues d'equilibri, alteracions visuals, tremolor, rigidesa muscular, trastorns intestinals o urinaris, trastorns de la funció sexual, sensibilitat a la calor i alteracions de la memòria.

És important assenyalar que la majoria de les persones amb esclerosi múltiple no tenen tots aquests símptomes.
Una altra característica són els trastorns del llenguatge que presenten aquests pacients, pronunciant les paraules síl·laba per síl·laba i amb una entonació lenta i irregular.

El curs de l'esclerosi múltiple no es pot pronosticar. Algunes persones es veuen mínimament afectades per la malaltia, i altres avancen ràpidament a la incapacitat total; la majoria de la gent està compresa entre els dos extrems.

¿Com es tracta?

En general, els tractaments orientats a millorar els símptomes de l'esclerosi múltiple no es consideren totalment eficaços. Fins al moment, la malaltia és incurable.

El tractament de l'esclerosi múltiple segueix dos objectius fonamentals: evitar la progressió de la mateixa i disminuir la intensitat dels símptomes i complicacions dels seus brots.

Els fàrmacs immunomoduladors semblen constituir l'alternativa terapèutica més eficaç de què es disposa actualment. Aquests fàrmacs aconsegueixen reduir els brots de la malaltia en nombre i gravetat, i retarden la progressió de la mateixa. No obstant això, un percentatge considerable de pacients no respon a aquests fàrmacs.

 

Més informació:  https://www.esclerosismultiple.com/

 

Articles de 2018