COFIB

Inscripció oberta HazFarma: EXXITO

En què consisteix l'acció?

Una iniciativa del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, amb la col·laboració de Laboratoris Cinfa, que neix amb la idea d'actualitzar els coneixements i les habilitats del farmacèutic en l'abordatge dels principals problemes de salut més actuals en nens i joves com són l'increment de la prevalença del trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat, l'addicció a les noves tecnologies, les al·lèrgies alimentàries més comuns i els trastorns en la conducta alimentària de major incidència (anorèxia i bulímia).

Aquesta acció forma part d'HazFarma, un projecte global orientat al desenvolupament dels Serveis Professionals Farmacèutics a la Farmàcia Comunitària.

Justificació de l'acció

En aquesta edició es presenta l'abordatge de les malalties més actuals en nens i adolescents, per ser una població considerada prioritària pels professionals de la salut, les autoritats sanitàries i la societat en general. A més, suposa un repte a causa de l'heterogeneïtat de les malalties i de la novetat en la temàtica.

Els farmacèutics comunitaris, per la seva formació, a més de per la proximitat i confiança que ofereixen als pares, poden exercir un paper central en les activitats d'informació / educació sanitària i promoció de la salut orientades a la prevenció de patologies de nova aparició (com l'addicció a les noves tecnologies), així com en la detecció de malalties ocultes en el cas de trastorns de la conducta alimentària, molt presents en el nostre dia. Per tant, els Serveis Professionals Farmacèutics Assistencials contribueixen a l'optimització dels resultats de salut i l'eficiència global del sistema sanitari.

A més, aquesta activitat té un enfocament dirigit a la pràctica diària per al desenvolupament dels SPFA a la Farmàcia Comunitària i a la promoció de la pràctica col·laborativa amb altres professionals i nivells assistencials per atorgar la millor atenció sanitària possible a la població pediàtrica i juvenil i als pares / cuidadors.

Per tant, el CGCOF vol establir juntament amb les principals Societats Mèdiques en aquest àmbit, un marc de referència per a l'adequat abordatge de les malalties més actuals en nens i joves, establint criteris consensuats sobre les mesures preventives, la identificació precoç de nous problemes de salut, possibles incidències amb la medicació i la derivació si cal, des de la Farmàcia Comunitària.

Objectius

• Millorar la qualitat de l'atenció en un pacient moltes vegades "invisible".

• Promoure la realització de Serveis Professionals Farmacèutics Assistencials.

• Potenciar la imatge del farmacèutic comunitari com un dels pilars bàsics de l'equip assistencial, tant de cara a la societat com a la resta de l'equip assistencial i l'Administració.

Cronograma

• Inscripció: fins el 15 de desembre de 2018

• Inici de l'acció: gener 2019

• Fi de l'acció: juny 2019

Inscripció i més informació

https://www.portalfarma.com/inicio/serviciosprofesionales/Hazfarma/exxito/Paginas/default.aspx

Articles de 2018