COFIB

Dia Mundial de l'Osteoporosi

El 20 d'octubre se celebra el Dia Mundial de l'Osteoporosi, una iniciativa promoguda per la International Osteoporosi Foundation (IOF) i l'Organització Mundial de la Salut (OMS). La campanya està centrada en la prevenció de la malaltia, utilitzant el missatge "És un senyal. Que l'osteoporosi no et guanyi! ".

L'osteoporosi és una malaltia sistèmica de l'esquelet, caracteritzada per la disminució de la quantitat de massa òssia per unitat de volum, el que condueix a un augment de la fragilitat de l'os i, per tant, del risc de fractura d'aquest. Així, l'objectiu del tractament és reduir el risc de fractures per fragilitat òssia. I resulta de gran importància actuar sobre els possibles factors de risc modificables de cada pacient abans de començar amb el tractament farmacològic.

El paper del farmacèutic

L'osteoporosi té una alta prevalença, especialment en l'època postmenopàusica, i s'estableix una estreta relació entre osteoporosi i edat que fa més obvi la necessitat de prevenir-la i tractar-la, el que requereix una àmplia combinació d'esforços multidisciplinaris.

Aquesta malaltia està infradiagnosticada a nivell mundial. A Espanya s'estima que dels aproximadament 3 milions de persones que es troben afectades per aquesta patologia, tan sols el 18% es troben correctament diagnosticades.

Per aquest motiu la farmàcia comunitària pot i ha de participar activament en la prevenció i tractament de l'osteoporosi, a través de diverses accions com:

  • Educació sanitària de la dona perimenopàusica, informant sobre els aspectes de simptomatologia propis d'aquesta etapa.

  • Facilitant la detecció precoç dels símptomes suggerents d'osteoporosi i controlant els paràmetres per minimitzar els efectes a llarg termini i remetre al pacient al metge quan així ho requereixi.

  • Potenciant hàbits de vida saludables en la població general, com una dieta equilibrada - rica en calci-, l'abandó del tabaquisme, la moderació en el consum d'alcohol o la realització d'exercici físic moderat.

  • Evitant l'automedicació.

  • Proposar el seguiment farmacoterapèutic, fomentant el compliment, verificant que el pacient sap com i quan ha de prendre la seva medicació i detectant la possible interacció de la medicació dispensada amb altres problemes de salut.

  • Potenciant l'adherència al tractament.

L'adherència al tractament farmacològic enfront de l'osteoporosi és un dels més insatisfactoris de totes les teràpies cròniques amb medicaments. L'estimació de persistència del tractament als 2 anys varia entre un 10 i un 45%, el que suposa una falta d'adherència que oscil·la entre el 55 i el 90%. Utilitzant un programa d'intervenció protocol·litzat, els farmacèutics poden disminuir la falta d'adherència a la medicació de l'osteoporosi, mitjançant un seguiment continu i sessions personalitzades, començant des de l'inici del tractament.

Aquest important paper assistencial del farmacèutic en relació amb els pacients amb osteoporosi, a més d'altres informacions  de la malaltia i la fisiologia de l'os estan recollides al Punt Farmacològic nº 128 que el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics ha elaborat amb motiu del Dia Mundial de l'Osteoporosi.

Articles de 2018