COFIB

Consells al viatger internacional

MESURES GENERALS

CONSULTA MÈDICA ABANS DEL VIATGE

Qualsevol viatger que tingui intenció de visitar un país en desenvolupament, hauria d'acudir a un centre especialitzat en medicina del viatger o consultar amb un metge abans del viatge. Aquesta consulta hauria de fer almenys 4-8 setmanes abans i seria preferible abans si es preveu dur a terme un viatge de llarga durada o treballar a l'estranger.

Els riscos sanitaris associats amb els viatges són més grans per a certs grups de viatgers, inclosos nadons i nens petits, dones embarassades, ancians, minusvàlids, els immunodeprimits i aquelles persones que tenen problemes mèdics previs. Qualsevol viatger afectat per una malaltia crònica ha de portar amb si la medicació necessària per a tot el temps que duri el viatge.

Tots els medicaments, especialment els que requereixen recepta, s'han de portar guardats a l'equipatge de mà dins de les seves envasos originals amb les etiquetes visibles. Com a precaució davant pèrdua o robatori és aconsellable portar la medicació per duplicat en l'equipatge facturat. El viatger ha de dur el nom i dades de contacte del seu metge juntament amb els altres documents de viatge, i informació sobre la seva situació mèdica i tractament, a més dels detalls sobre la medicació (inclosos els noms genèrics dels medicaments) i les dosis prescrites. Aquesta informació ha de guardar-se també en format electrònic per poder recuperar-se a distància. Cal portar un informe del metge, certificant la necessitat dels medicaments o un altre material sanitari que porti el passatger, que pogués ser sol·licitat pels oficials de duanes i/o personal de seguretat.

Es recomana a tots els viatgers viatjar amb una assegurança general de viatges de manera rutinària i declarar qualsevol condició de salut subjacent. S'aconsella als viatgers: 1) demanar informació sobre els possibles convenis recíprocs en matèria d'assistència sanitària, entre el país de residència i el país de destinació, i 2) contractar una assegurança mèdica especial, en aquells destins on els riscos sanitaris són importants i l'assistència mèdica és cara o no és fàcilment assolible. Per rebre informació sobre això, s'han d'adreçar a les direccions provincials de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), on se'ls indicaran els acords que sobre prestacions d'assistència sanitària té establerts Espanya amb altres països.

Guia de consells i recomanacions sanitàries 2018: http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/folleto_2018.pdf

Informació Ministeri: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

Centres de vacunació internacional Illes Balears: http://www.caib.es/sites/vacunacions/ca/viatgers_internacionals-61391/

 

Articles de 2018