COFIB

Retirada Valsartan

Retirada del mercat d’alguns medicaments que contenen Valsartan

L'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris ha ordenat la retirada d’una sèrie de determinats lots de medicaments que contenen Valsartan. La retirada es deguda a una impuresa del principi actiu produïda durant el procés de fabricació, donat que aquesta impuresa és una molècula classificada com a carcinogènica es procedeix a la seva retirada seguint el principi de precaució.

S’ha de seguir el procediment habitual en el cas de retirades: la farmàcia ha de notificar mitjançant el sistema d’alertes si disposa dels lots afectats a la Conselleria de Salut i procedir a la seva retirada.

Si alguna farmàcia tingués problemes per visualitzar el sistema d’alertes pot accedir a

https://apps.caib.es/nraalcs/notificador/index.html

És important que es respongui l’alerta a la major brevetat.

També podeu consultar la informació dels medicaments i lots afectats en el següent enllaç:

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/calidad/2018/NI_ICM-CONT_08-2018-retirada-valsartan.htm#anexo

https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosUsoHumano/home.htm

http://www.caib.es/sites/productessanitaris/ca/l/alertes_de_medicaments_das_huma_2018/?mcont=98771

A continuació teniu una sèrie de recomanacions per als pacients, metges i farmacèutics:

Recomanacions per als pacients:

Si vostè està utilitzant algun dels medicaments inclosos a l’annex, no interrompi el tractament i acudeixi al seu metge per a la substitució del medicament que està prenent per un altre amb la mateixa composició que no estigui afectat per aquest defecte de qualitat.

Recomanacions per als metges:

Han de revisar els tractaments en curs i en el cas de tenir pacients en tractament amb alguna de les presentacions afectades substituir-la per un altre medicament amb la mateixa composició que no estigui afectat.

Al Centre d'Informació online de Medicaments de l'AEMPS, CIM https://cima.aemps.es es poden consultar les presentacions disponibles alternatives a les afectades descrites en l'Annex.

Recomanacions per als farmacèutics:

Davant d'una prescripció d'una de les presentacions afectades, s’ha d’indicar al pacient que no interrompi el tractament i acudeixi al metge perquè li prescrigui un dels medicaments no afectats.

 

Articles de 2018