COFIB

CODI de DEONTOLOGIA de la professió farmacèutica publicat pel Consell General de Col·legis Oficials de FarmacèuticsAquest Codi recull els principis i regles ètiques que han d'inspirar i guiar la conducta i actuacions professionals dels farmacèutics.
La legislació atribueix als col·legis professionals, entre d'altres, la funció d'ordenar en l'àmbit de la seva competència l'activitat professional dels col·legiats, vetllant per la dignitat i ètica professional i pel respecte degut als drets de les persones.
L'objectiu d'aquest Codi és complementar la normativa legal per garantir la qualitat en l'atenció i el manteniment dels principis ètics professionals que la societat demana a la professió farmacèutica, recollint el compromís d'aquesta professió amb la millora de la salut i la qualitat de vida de les persones, animals i medi ambient i la seva vocació de servei a la societat, adaptant les normes deontològiques de la professió farmacèutica a la nova realitat legal i social.
La redacció d'aquest Codi ha tingut en compte la naturalesa diversa de les diferents modalitats de la professió farmacèutica, establint regles i preceptes que puguin orientar a tots els farmacèutics, qualsevol que sigui la modalitat del seu exercici.

CODI de DEONTOLOGIA de la professió farmacèutica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles de 2018