COFIB

"Menors ni una gota"

Les farmàcies espanyoles han iniciat una campanya d'educació sanitària per prevenir el consum de tota classe de begudes alcohòliques en menors: "Menors ni una gota". Amb aquesta finalitat, les farmàcies comunitàries exhibiran un cartell i repartiran fulletons entre els més joves i els seus familiars. Per dur a terme aquesta campanya els farmacèutics disposen d'una guia d'intervenció amb dades bàsiques per impulsar la prevenció del consum d'alcohol en menors, col·laborar en la resolució dels problemes sanitaris derivats i promoure hàbits de responsabilitat i moderació en el consum de begudes alcohòliques.

Aquesta iniciativa, impulsada pel Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics i la Fundació Alcohol i Societat, tracta de sensibilitzar i prevenir el començament en el consum d'alcohol entre menors mitjançant l'educació. Un consum que, encara que les últimes enquestes reflecteixen un descens, encara se situa en un 68,2% dels adolescents entre 14 i 18 anys que reconeix haver begut alcohol en el darrer mes. La campanya que s'inicia aquests dies tracta d'aprofitar el potencial sanitari i social de les farmàcies i farmacèutics que treballen en les mateixes per actuar com a punts d'intervenció preventiva davant els menors d'edat i els seus familiars.

Els missatges del farmacèutic sempre contindran informació sobre els efectes adversos que ocasiona la ingesta d'alcohol en menors d'edat, les conseqüències o el perill de la mateixa, i serà acompanyat d'un material educatiu o fulletons informatius que donaran suport als consells aportats.

Més informació a l'espai de la campanya: "El farmacèutic en la prevenció del consum d'alcohol en menors" a Portalfarma.com

Guia d'intervenció del farmacèutic en la prevenció del consum d'alcohol en menors d'edat

Fulletons de la campanya

Cartell

Articles de 2018