COFIB

Campanya sanitària "Intervenció de la farmàcia comunitària en la salut de l'esquena"

El dolor d'esquena constitueix un important problema sanitari, degut a la seva freqüència, a la seva tendència a la cronicitat i a les limitacions físiques que ocasiona, reduint de forma significativa la qualitat de vida de la població. Segons l'OMS, les malalties reumàtiques suposen la primera causa d'incapacitat física al món occidental. Igualment, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat va apuntar en el seu informe anual del Sistema Nacional de Salut de 2016 que a Espanya aquesta patologia era responsable del 12,5% de les baixes laborals.

A causa de la importància que té el dolor d'esquena a la nostra societat, tant per la seva incidència com per les seves repercussions, es durà a terme una campanya sanitària anomenada "Intervenció de la farmàcia comunitària en la salut de l'esquena", organitzada pel Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, juntament amb el suport del Consell General de Col·legis de Fisioterapeutes i del Consell General de Col·legis Professionals de l'Educació Física i de l'Esport.

La campanya es desenvoluparà d'abril a juny de 2018 i consta de tres accions:

  • Formació i informació de farmacèutics amb l'edició d'una Guia d'actuació farmacèutica i una Infografia.

  • Informació a la població general amb vídeos en els quals es recopilarà informació per a la prevenció i el tractament del dolor d'esquena que es difondrà a través de www.portalfarma.com i les diferents xarxes socials del Consell General (canal Portalfarma a YouTube, Twitter).

  • Enquesta sobre dolor d'esquena: enquesta anònima als usuaris via on-line  per avaluar el consell sanitari rebut del farmacèutic. Les dades podran ser recollides tant pel farmacèutic com per l'usuari, i s'enviaran al Consell General a través d'una aplicació inclosa a www.portalfarma.com.

El vincle d'accés a la campanya és:

http://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/categorias/Paginas/2018-Intervencion-farmacia-salud-espalda.aspx#materiales

 

 

 

 

 

 

Articles de 2018