COFIB

Plenufar 6: Educació nutricional en l'activitat física

Finalitzada la campanya "Plenufar 6: Educació nutricional en l'activitat física" i un cop realitzada l'anàlisi de les dades recopilades, s'ha elaborat un informe amb les xifres de participació en el Plenufar 6, la valoració que els farmacèutics han fet d'aquesta campanya, així com un resum de les dades més importants de l'esmentat estudi.

Els objectius d'aquest estudi van ser els següents:

  • Conèixer els hàbits alimentaris de la població enquestada.
  • Conèixer els estils de vida en relació a l'exercici físic de la població enquestada.
  • Valorar si la intervenció del farmacèutic pot ajudar a promoure una alimentació saludable en persones que realitzen algun tipus d'exercici físic.
  • Valorar l'impacte que té l'exercici físic i altres hàbits saludables sobre aspectes relacionats amb la salut i la percepció subjectiva de la mateixa.

Informe del PLENIFAR 6