COFIB

Campanya de recollida de radiografies inservibles

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, juntament amb Apotecaris Solidaris, col·laboren amb les Conselleries de Medi Ambient i de Salut en una campanya informativa per fomentar la recollida de radiografies inservibles. L’acte de presentació de la campanya va tenir lloc el dilluns dia 13 i té com a principal objectiu assolir una millor gestió d’aquests residus que sovint guardam a casa.

A través de la campanya, les oficines de farmàcia disposaran d’un cartell on es mostren els punts de recollida habilitats per desfer-se de les radiografies que ja no es necessiten per a que el poseu en un lloc visible de la farmàcia. Cal remarcar que les oficines de farmàcia no han de recollir les radiografies, sinó ajudar a difondre els punts de recollida a través dels cartells que us farem arribar.

La campanya tendrà lloc fins a l’1 de març de 2018 i les plaques es podran dipositar en els contenidors dels indrets següents: a Mallorca, a les seus de les conselleries de Salut i de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, a l’Hospital Comarcal d'Inca i a l’Hospital de Manacor; a Menorca, a l’Hospital Mateu Orfila, a Eivissa, a l'Hospital Can Misses, i a Formentera, a l’Hospital de Formentera.

Les radiografies impreses que conservam a casa contenen sals de plata, un component perillós per al medi ambient si no es tracta correctament”. El reciclatge d’aquest residu és molt positiu, ja que permet obtenir i aprofitar aquesta plata i alhora millora la sostenibilitat d’aquest recurs i evitar danys mediambientals.

Un quilogram de radiografies conté de 15 a 20 plaques, de les quals s’obtenen 5,5 grams de sals de plata. La base de les antigues radiografies convencionals és una fina capa de polièster. Sobre aquesta base i un adhesiu es fixa l’emulsió, que interactua amb els raigs X per a obtenir les  imatges. En aquesta emulsió es troben les sals de plata, en una mescla de gelatina y cristalls d’halogenurs de plata. Quan els raigs incideixen en les plaques, desapareixen els cristalls de plata, que hi són sensibles, i queda la fotografia; la resta, que roman de color negre després del revelat, és on es troba la plata resultant, la que es pot reciclar.

Les plaques es recullen i s’envien a instal·lacions de reciclatge de la Península, on es trituren, es renten i s’obté una pasta amb nitrat de plata, que s’asseca. D’aquesta pasta s’obté, per electròlisi, la plata pura.

En el període 2014-2016 s’han recollit uns 1.230 quilograms de radiografies en els punts de recollida habilitats als hospitals i a les conselleries de la nostra comunitat autònoma.

Cartell amb els punts de recollida