COFIB

Campanya prevenció de l'ictus

L'ictus és la segona causa de mort a Espanya, la primera en dones. A més, és la primera causa de discapacitat en adults. 120.000 persones es veuen afectades cada any a Espanya per un ictus, el 35% en edat laboral. L'ictus provoca la mort o discapacitat greu en el 50% dels casos. Una de cada sis persones tindrà un ictus en la seva vida i el 90% són prevenibles.

Per això, el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, juntament amb la Societat Espanyola de Neurologia i l'associació de pacients Fre a l'Ictus, han posat en marxa una campanya sanitària - amb la col·laboració de Bayer i Boehringer - amb l'objectiu de col·laborar des la xarxa de 22.000 farmàcies espanyola en la prevenció de l'ictus, així com afavorir la formació dels farmacèutics sobre aquesta patologia, per poder contribuir en major mesura i impulsar la seva implicació assistencial.

Més informació:

Societat Espanyola de Neurologia, http://www.sen.es/ 

Fre a l'Ictus,http://www.frenoalictus.org/

Portalfarma, http://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/categorias/Paginas/2017-Campana-Prevencion-Ictus-farmacias.aspx