COFIB

Migranya

La migranya és una malaltia crònica, de causa no coneguda, que es manifesta per crisi o atacs repetitius d'intensos mals de cap. Solen associar-se a unes característiques especials com nàusees, fotofòbia o hipersensibilitat a la llum, fonofòbia o hipersensibilitat al soroll, i empitjorament amb l'activitat física.


La migranya usualment comença abans dels 40 anys d'edat i es poden diferenciar dos tipus. Les migranyes comuns o sense aura representen el 80%. En elles el mal de cap comença unilateralment però després s'expandeix a tot el cap. El dolor és "palpitant" d'intensitat moderada-intensa i exacerbat pel moviment. Els episodis poden durar entre 4 i 72 hores. Sol haver una història prèvia d'atacs similars i no hi ha evidència de malaltia orgànica.


Per altra banda les migranyes clàssiques comencen amb un aura o "avís" que pot ocórrer des de diverses hores a 2 dies abans de l'inici del mal de cap i dura menys de 60 minuts, deixant pas al propi mal de cap. L'aura visual és molt comú en la migranya i té dues formes: un àrea de pèrdua visual i la presència de lluentors en zig-zag.


Es pensa que les migranyes estan ocasionades per la dilatació dels vasos sanguinis del cap, que estimulen les terminacions nervioses que ocasionen el dolor. Aquestes dilatacions provoquen un dolor palpitant intens, normalment sobre un costat del cap, i estan associades normalment a les nàusees i vòmits.

Aquests mals de cap afecten a les dones tres vegades més que als homes i tendeixen a heretar-se.


Existeixen una sèrie de consells útils en el tractament de les migranyes: En primer lloc ens hem de mantenir en repòs, sense sorolls i en un lloc fosc. Utilitzar compreses alternant aigua freda i tèbia en el front i base del coll disminuirà el dolor. De la mateixa manera prendre banys d'aigua tèbia i realitzar massatges al coll i clatell alleujaran els símptomes. Com a medicament pot utilitzar-se Paracetamol.


La prevenció dels mals de cap es considera més important que el tractament. Mitjançant certs consells domèstics es poden mitigar un 90% dels mals de cap. Entre ells es poden citar la ingestió abundant d'aigua cada dia, evitar l'alcohol i el tabac, fer exercici regular i evitar les situacions d'estrès, a més de dormir les hores correctes cada dia. A més és important evitar qualsevol aliment conegut que agreugi el problema, raó per la qual és recomanable tenir present els aliments que s’han pres a l’hora de poder avaluar si algun d’ells pot estar relacionat amb l’inici dels símptomes migranyosos.


No ho oblidi: Consulti sempre al seu farmacèutic. Ell l’assessorarà sobre aquestes i altres qüestions relacionades amb la salut. I recordi que la intervenció farmacèutica suposa una elevada garantia en el procés global d'adequació, efectivitat i seguretat dels tractaments amb medicaments.


CGCOF/COFIB