COFIB

Medicaments i conducció

L'Organització Farmacèutica Col·legial considera que una adequada informació i conscienciació del pacient sobre l'ús correcte dels medicaments, pot prevenir accidents de trànsit. La seva participació activa s'ha materialitzat en múltiples campanyes sanitàries informatives realitzades des de la farmàcia comunitària, així com en la constant col·laboració amb les autoritats sanitàries, principalment Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, a qualsevol iniciativa sobre el tema que ens ocupa. Per tot això, s’ha publicat el darrer Punto Farmacológico que tracta el tema de medicaments i conducció.

Punto farmacológico nº 118 (medicaments i conducció)