COFIB

Viatjar amb medicaments

En el cas de necessitar material sanitari per a la seva administració (xeringues,...), també s’haurà d’incloure l’informe que pogués ser sol·licitat pels oficials de duanes i/o personal de seguretat.

Els medicaments líquids estan exempts de les restriccions que afecten el transport de líquids a l'equipatge de mà, i s’hauran de presentar separadament i fora de la bossa transparent que es requereix per als altres líquids.

Existeixen normes específiques per viatjar amb medicaments psicotròpics i/o estupefaents sotmesos a fiscalització internacional. Aquests medicaments no poden circular lliurement per l'estranger pel que és necessari comptar amb un certificat emès per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. Els interessats poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic:  estupefacientes@aemps.es   i sol·licitar el certificat per a viatgers indicant la medicació que necessita el pacient.

En el cas de viatjar fora de l'espai Schengen, es necessitarà també un certificat emès pel metge especialista. Per a continuar el tractament amb aquest tipus de medicaments a l'estranger és necessari tenir un metge especialista en el país de destinació, per la qual cosa informeu-vos degudament abans de viatjar.

En alguns països es consideren drogues algunes substàncies d'ús legal a Espanya, inclòs l'alcohol i determinats medicaments i per tant es penalitza el seu consum, tinença i trànsit. Per això, és important consultar les Recomanacions de Viatge per a cada un dels països a visitar al link del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/QueDeboHacerAntesDeViajarAlExtranjero.aspx