COFIB

Nova Junta de Govern del COFIB

Nova Junta de Govern del COFIB

El dimarts dia 18 de juliol va tenir lloc l’acte de presa de possessió dels membres de la nova Junta de Govern del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears (COFIB) als seus respectius càrrecs. La Junta està encapçalada per Antoni Real, president, Mª Antònia Febrer, Vicepresidenta, i Joan Vicens, secretari.

La candidatura d’Antoni Real fou l’única presentada, quedant electes tots els candidats presentats, excepte en la  vocalia de Tècnics Superiors de Salut  Pública i de l’Administració, quedant elegida Teresa Mª Falomir després de les votacions. Antoni Real accedí a la presidència l’any 2000, càrrec que ha exercit ininterrompudament des de llavors.

D’aquesta forma, la nova Junta de Govern del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears queda de la següent forma:

Candidatura general, queda formada per:

President: Antoni Real Ramis.

Vice-presidenta: Maria Antònia Febrer Bauzà.

Secretari: Juan Vicens Caldentey.

Tresorer: Ramón Colom Rubí.

Vocal 1er de representació general: Pedro R. Martorell Ysasi.

Vocal 2n de representació general: Guillermo Torres Rosselló.

Junta Insular de Menorca: Luís Jordán García.

Junta Insular d'Eivissa-Formentera: Mònica Marí Torres.

Vocalies:

Vocal representant de Titulars d’ Oficina de Farmàcia:  Vicente Terrades Gayà.

Vocal representant de Dermofarmàcia  i Productes Sanitaris:  Tomás Muret Ramón.

Vocal representant d’Alimentació:   Josep Antoni Tur Marí.

Vocal representant d’Analistes:  Mª Inmaculada Martín Navas.

Vocal representant d’Hospitals:  Ana Gómez Lobón.

Vocal representant de Distribució i d’Indústria Farmacèutica:  Angélica Radó Sánchez.

Vocal representant d’Òptica, Optometria i Audiopròtesis:  Jaume Rotger Frau.

Vocal representant d’Ortopèdia:  Mª Concepció Artigues Gayà.

Vocal de Tècnics Superiors de Salut  Pública i de l’Administració: Teresa Mª Falomir Gómez.

Vocal representant d’Adjunts, Substituts i Regents:  José Miguel Conesa Conesa.