COFIB

Conciliació de medicaments

Durant els ingressos hospitalaris hi ha una alta probabilitat que es modifiquin els tractaments farmacològics dels pacients, i per això la coordinació dels professionals farmacèutics entre nivells assistencials representa una eina fonamental per evitar omissions, duplicitats, interaccions, etc. La transició del pacient entre nivells assistencials és una de les causes habituals de l'aparició d'errors associats a la medicació.

Per evitar duplicitats de tractaments, interaccions, etc. és necessari el servei de Conciliació de Medicaments, coordinant els farmacèutics entre nivells assistencials.

Llegeixi aquí la nota completa sobre “Conciliació de Medicaments”

Descargar el cartell de la campanya