COFIB

CISMED

Adhesió de les farmàcies al Centre d'Informació sobre el subministrament de Medicaments (CISMED)

Des del COFIB volem insistir en la conveniència de adherir-se al Centre d'Informació sobre el subministrament de Medicaments (CISMED). Cada vegada són més les farmàcies que utilitzen aquest sistema per millorar la informació de subministraments de medicaments a la farmàcia comunitària.

El CISMED és un sistema d'informació que permet detectar EN TEMPS REAL, situacions generalitzades de subministrament irregular o inadequat de medicaments a les oficines de farmàcia. Aquesta informació es molt rellevant a l'hora de comunicar i solucionar amb efectivitat els medicaments que no haguessin estat subministrats a la farmàcia comunitària com és degut.

Mitjançant el CISMED, les oficines de farmàcia proporcionen al Col·legi de Farmacèutics informació sobre la disponibilitat efectiva de medicaments a les farmàcies. D'aquesta manera, el Col·legi pot generar i rebre informació dels medicaments amb problemes de proveïment i obtenir de forma directa la informació de la comunitat, i posteriorment remetre aquesta informació a l'IBSalut i al Consell General. D'aquesta manera les administracions sanitàries podran prendre les decisions oportunes per facilitar la continuïtat dels tractaments als pacients.

Funcionament

A continuació us detallem la forma d'adherir-se al CISMED i el seu funcionament. Per a qualsevol dubte o assistència en el procés podeu contactar amb els vostres informàtics o amb el CAU-COFIB (971228619), aquest últim només en horari de tarda.

La comunicació de la informació es realitza a través de l'aplicació de gestió de comandes de les farmàcies, en la qual prèviament s'ha configurat al Col·legi com un magatzem més, l'últim magatzem al qual es realitza la comanda, de manera que quan aquest no hagi estat atès pels magatzems anteriors la farmàcia sempre obtindrà com a resposta el missatge "no hi ha existències".

CISMED només rep el Codi Nacional i el nombre d'unitats inclòs en una comanda que no ha estat subministrat a les farmàcies, sense que consti en cap moment informació dels magatzems o sobre l'activitat de la farmàcia.

CISMED: Adhesions de les farmàcies comunitàries

Les farmàcies que vulguin adherir-se a CISMED han de signar i enviar a la secretaria del COFIB el "Document d'Adhesió a CISMED i consentiment informat", que pots descarregar-vos fent clic sobre el document. A continuació es publicaran al web privat del COFIB, apartat Farmàcies/CISMED, les dades necessàries per configurar l'accés des de les aplicacions de gestió. Es important que les farmàcies que han complit aquest tràmit configurin personalment l'accés a l'eina dels seus programes de gestió, amb l'assessorament dels seus informàtics o amb l'assessorament del CAU-COFIB.

Un cop instal·lat l'accés, les farmàcies s’han d'ocupar de què es realitzin les transmissions al Col·legi amb els medicaments que no hagin estat subministrats. Aquesta transmissió es pot realitzar automàticament si el seu programa de gestió ho permet. En cas contrari s’ha de fer de forma manual.

CISMED: avantatges per a les farmàcies

Gràcies al CISMED, les administracions sanitàries i en concret l’IBSalut, podran conèixer de manera immediata a través del COFIB les possibles alteracions en el subministrament de medicaments de manera local. Això permetrà aportar solucions als pacients i poder contribuir a donar continuïtat als seus tractaments.

ESQUEMA D'INSCRIPCIÓ AL CISMED

   
  1- Signar i enviar al COFIB l'original del "Document d'Adhesi? a CISMED i consentiment informat"
 
  2- Anar al web privat del COFIB, apartat Farm?cies / CISMED per veure les dades necess?ries per a configurar l'acc?s des dels programes de gesti?
 
  3- Un cop configurat, informar el COFIB dels medicaments que no han estat subministrats (transmissi? autom?tica mitjan?ant el sistema de gesti? d'oficina de farm?cia o b? manualment).
 
  Per a qualsevol dubte o assist?ncia en tot el proc?s podeu contactar amb el CAU-COFIB (971228619) els dies laborables i nom?s en horari de tarda.