COFIB

Vacunació

Paper del farmacèutic en matèria de vacunes:

  • Adquisició, custòdia, conservació i dispensació de vacunes.
  • Seguiment farmacoterapèutic del pacient que rep una vacuna, especialment per a la detecció de qualsevol reacció adversa que pugui estar associada a l'administració de la vacuna. Igualment, el farmacèutic podrà avaluar l'efectivitat i seguretat de la vacuna en el pacient. Aquesta tasca de seguiment es realitza en col·laboració amb l'equip multidisciplinari de salut.
  • Notificació de sospites de reaccions adverses causades per vacunes. Davant la detecció d'una possible reacció adversa causada per una vacuna, el farmacèutic ha de notificar aquesta sospita al Sistema Espanyol de Farmacovigilància de Medicaments d'Ús Humà (SEFV-H).
  • Promoció de l'ús responsable de les vacunes i la provisió de consell i informació sobre aquest tipus de medicaments (conservació, mecanisme d'acció, possibles reaccions adverses, importància de la seva administració per a la prevenció de malalties, calendari vacunal, vies d'adquisició, etc.) , en col·laboració amb altres professionals de l'equip multidisciplinari de salut.
  • Participació en activitats de promoció de la salut i de prevenció de malalties relacionades amb vacunes.
  • Detecció de població de risc, i promoció de la seva vacunació.
  • Revisió dels calendaris de vacunació i recordatori de la vacunació.

Documentació addicional