COFIB

Les farmàcies balears col·laboren en la lluita contra el càncer colorectal

Les farmàcies de les Illes Balears col·laboren en la lluita contra el càncer colorectal

El 4 de febrer es commemora el Dia Mundial de Càncer, amb l'objectiu d'augmentar la conscienciació i mobilitzar la societat en la necessitat d'avanç tant en la prevenció i el control de la malaltia. Aquesta iniciativa, impulsada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Unió Internacional per al Control del Càncer (UICC), se celebra al 2016 sota el lema "Nosaltres podem. Jo puc ".

En aquest sentit, les oficines de farmàcia de les Illes Balears col·laboren en el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte de les Illes Balears, desenvolupat per la Conselleria de Salut. De moment el programa es desenvolupa a les oficines de farmàcia del sector sanitari de Tramuntana – depenent de l’Hospital d’Inca-, Menorca, Eivissa i Formentera i està previst que la segona fase del projecte es realitzi del gener de 2017 i desembre de 2018 i doni així cobertura al 100% de la població.

Es tracta d’un projecte ambiciós i absolutament necessari en aquesta nova perspectiva sanitària que ha entès que la prevenció i detecció primerenca són tan necessàries com el propi tractament de la malaltia. La detecció precoç del càncer de colon ha demostrat la seva eficàcia, ja que permet reduir la mortalitat entre un 15 % i un 33 % i el nombre de casos nous entre el 17 % i el 20 %. En el càncer de mama, la detecció primerenca augmenta el 40% de l’esperança de vida.

Característiques del Programa

Amb l'objectiu d'impulsar la detecció precoç del càncer de còlon, la població diana rep una carta d'invitació al seu domicili en la qual s'indica com s'ha de procedir. S'ha d'anar a una oficina de farmàcia dels sectors sanitaris de Tramuntana -Mallorca-, Menorca, Eivissa i Formentera, on se'ls proporciona un kit per a la realització en el propi domicili d'una recollida d'una petita mostra de la deposició, que és analitzada al laboratori i servirà per detectar la presència de sang oculta en la femta. La prova és gratuïta, i com a regla general es realitza cada dos anys.

En cas que el resultat sigui positiu, es farà una colonoscòpia preventiva i terapèutica amb sedació a l'hospital de referència, sempre que no hi hagi cap contraindicació.

Segons dades estadístiques, només entre un 4% i un 7% de les analítiques positives correspon finalment a tumors malignes, i si es detecten a través de programes preventius com aquest, el 70% es diagnostiquen en la fase inicial. D'aquesta manera es podran detectar i tractar lesions premalignes i, en el cas que es trobi un tumor, actuar més aviat per millorar el pronòstic i reduir la mortalitat.

Sobre el càncer colorectal

El càncer colorectal és el tipus de càncer més comunament diagnosticat a Espanya, representant el 15% de tots els nous casos, per davant del càncer de pròstata, el de mama i el de pulmó; això suposa al voltant de 55 nous casos anuals per cada 100.000 homes espanyols i uns 30 per a les dones.

Els símptomes són, en general, poc específics i consisteixen fonamentalment en hemorràgia rectal, canvis d'hàbits intestinals, dolor abdominal, obstrucció intestinal, canvis en la gana, pèrdua de pes i debilitat general.

Aproximadament el 75% de tots els casos de càncer colorectal són esporàdics i els restants es relacionen amb la història familiar i malalties intestinals inflamatòries.

El càncer de còlon és una malaltia altament tractable i, sovint, curable quan es localitza de forma precoç.