COFIB

El COFIB demana que no se suspengui la Carrera Professional

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears lamenta la decisió del Govern balear de suspendre els acords assolits amb els sindicats sanitaris respecte de la Carrera Professional i, tal com havia estat acordat, demana la seva aplicació immediata.

El col·lectiu farmacèutic que treballa dins l’àmbit de l’administració sanitària és també un dels sectors perjudicats per la suspensió de la Carrera Professional. La seva situació en els darrers anys ha empitjorat tant a nivell laboral com salarial, de manera que la Carrera Professional és un dret legítim aconseguit pels professionals sanitaris durant anys d’esforç i sacrifici. Per totes aquestes raons, és imprescindible que el Govern Balear compleixi els acords signats amb els sindicats i que els professionals sanitaris vegin millorades les seves condicions laborals i professionals.

Per tot això, des del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears sol·licitam al Govern balear l’aplicació immediata de la Carrera Professional, un dret adquirit justament pels professionals sanitaris de la nostra comunitat.

Articles de 2015