COFIB

Conjuntivitis

La conjuntivitis és la malaltia ocular més freqüent entre la població. Principalment podem diferenciar entre conjuntivitis bacteriana, vírica, al·lèrgica i conjuntivitis associada a la síndrome de l'ull sec. El 30% de les persones que acudeixen a la consulta d'oftalmologia ho fan per aquest darrer motiu i la intervenció del farmacèutic pot suposar un ràpid i efectiu alleujament. Pregunti sempre al seu farmacèutic. Ell l'informarà sobre aquestes i altres qüestions relacionades amb la salut. I recordi que la intervenció farmacèutica suposa una elevada garantia en el procés global d'adequació, efectivitat i seguretat dels tractaments amb medicaments.

Més informació sobre la conjuntivitis.

Articles de 2015