COFIB

Trasplantaments i donacions d'òrgans


Trasplantaments i donacions d'òrgans

Durant aquesta setmana el Ministeri de Sanitat ha presentat el balanç de l'any 2014 relatiu a donació d'òrgans i realització de trasplantaments, confirmant de nou el lideratge espanyol a nivell mundial. La donació d'òrgans salva vides, i milers de persones per continuar vivint o millorar la seva qualitat de vida necessiten un trasplantament. Els principals òrgans que es poden donar són el ronyó, el fetge, el cor, el pàncrees i el pulmó. Però també es trasplanten teixits com la medul·la òssia, els ossos, les còrnies i les vàlvules cardíaques. L'adjudicació dels òrgans i teixits donats als diferents receptors té lloc mitjançant criteris clínics i geogràfics establerts per normes nacionals.

Amb valors de 1.682 donants i 4.360 trasplantaments, s'han tornat a superar els valors d'anys anteriors, amb màxims històrics a nivell mundial, principalment en trasplantaments renal i cardíac. En concret s'han realitzat 2.678 trasplantaments renals, 1.068 hepàtics, 262 pulmonars, 265 cardíacs, 81 de pàncrees i 6 intestinals, i la taxa de donació ha arribat als 36 donants per milió de persones. A més, s'han registrat 33.506 nous donants de medul·la òssia, superant en un 34% els objectius previstos.

El col·lectiu farmacèutic agraeix a les famílies dels donants la seva generositat, així com la professionalitat i excel·lent treball de tots els professionals que intervenen en tot el procés de donació i trasplantament.

Així mateix, conscient de la necessitat de la donació d'òrgans, l'Organització Farmacèutica Col·legial ha posat en marxa durant els últims anys campanyes informatives i de conscienciació sobre la importància de la donació d'òrgans, facilitant a la població material informatiu i targetes de donant. L'accessibilitat i la cobertura territorial, converteixen les oficines de farmàcia en establiments sanitaris estratègics per realitzar aquesta tasca de salut pública.

Pregunta sempre al teu farmacèutic. Ell t'informarà sobre aquestes i altres qüestions relacionades. I recorda que la intervenció farmacèutica suposa una elevada garantia en el procés global d'adequació, efectivitat i seguretat dels tractaments amb medicaments.

www.portalfarma.com

 

 

 

Articles de 2015