COFIB

PROJECTE D’ADHERÈNCIA TERAPÈUTICA

Formació per als farmacèutics participants en el projecte:


Continguts de la reunió informativa:
• Definició d'adherència terapèutica i diferenciació de compliment terapèutic
• Causes de falta d'adherència terapèutica i les seves repercussions
• Paper del farmacèutic
• Eines que pot utilitzar el farmacèutic
• Ús dels qüestionaris
• Projecte i part pràctica amb l'aplicació per a mòbils ExpertSalud.

Palma: dia 19 de maig de 2014, de 16 a 19 h, a la sala d'actes del COFIB.
Menorca: A determinar
Eivissa: A determinar

 

 

Informació i incripcions

 

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears i la Fundació de Ciències

Farmacèutiques de les Illes Balears, en col·laboració amb laboratoris Esteve, organitzen

un estudi pilot per poder potenciar el paper assistencial del farmacèutic mitjançant

estratègies que permetin millorar l’adherència terapèutica als pacients crònics majors

d’edat en l’àmbit de les Illes Balears.

 

Els objectius principals d’aquest projecte són determinar quins són els factors que més

influeixen en relació a la manca d'adherència al tractament de pacients amb malaltia

crònica a les Illes Balears. Així com determinar l'eficàcia de la intervenció farmacèutica

en la millora de l'adherència del pacient amb malaltia crònica.

 

Els objectius secundaris són:

- Conscienciar al pacient de la importància de complir amb el tractament prescrit.

- Reforçar els coneixements del pacient sobre la seva malaltia i tractament.

- Facilitar al pacient les consultes dels dubtes sobre el seu tractament.

- Avaluar l'impacte de les noves tecnologies com a mètode per millorar

l'adherència al tractament.

 

Per poder avaluar aquests objectius s’han dissenyat uns qüestionaris que inclouen

diferents indicadors d’impacte clínic i econòmic, i que a la vegada serveixen de suport

per guiar al farmacèutic en l’exploració de l’adherència.

 

· Hi poden participar un mínim de 20 farmàcies de les Illes Balears.

· Cada farmàcia haurà d’escollir a 5 pacients amb problemes de compliment

per poder oferir la visita inicial i les 5 visites restants de seguiment.

 

Els farmacèutics que participin rebran una formació sobre adherència terapèutica i se’ls

explicarà la utilització dels qüestionaris, els criteris d’inclusió de pacients i l’aplicació

per a mòbils ExpertSalud, com a possible eina per a millorar l’adherència i oferir als

seus pacients.

 

Els farmacèutics interessats es poden inscriure fins dia 15 de maig de 2014 al

Departament de Formació del COFIB, al telèfon 971 228332 o al correu electrònic

formacio@cofib.es.

 


Articles de 2014