COFIB

Aplicació aempsCIMA per a mòbils

    

Principals novetats
Com a resum de les principals novetats i avantatges que aporta aquesta aplicació cal assenyalar les següents:
• Informació completa, ja que inclou tots els medicaments que han estat autoritzats a Espanya i l'estat en què es troba la seva autorització.
• Font primària d'informació, en la mesura que són les dades del registre de cada medicament subministrats directament pels responsables de l'autorització i autoritzats per l'Agència.
• Permanentment actualitzada. Les dades que se li mostren a l'usuari procedeixen directament de les mateixes taules utilitzades en el registre. D'aquesta manera pot conèixer en cada instant per ex. si hi ha hagut algun canvi en el seu estat d'autorització o si s'ha comunicat un problema de subministrament.
• Més de 20 camps d'informació per a cada medicament.

Per a més informació, es pot consultar: NOTA INFORMATIVA
 

Articles de 2014