COFIB

Per un bon ús dels medicaments

Per un bon ús dels medicaments

Els medicaments són substàncies o preparats amb propietats curatives ó preventives que serveixen per ajudar l'organisme a recuperar-se de malalties o per prevenir-les.

Els medicaments són, per tant, armes terapèutiques que correctament emprades aporten grans beneficis als consumidors, però que si s'utilitzen de manera incorrecta poden produir riscos, efectes nocius i complicacions.

Per evitar aquestes situacions, tots hem d'assumir la nostra part de responsabilitat per tal d'aconseguir que els medicaments siguin com més útils, eficaços i segurs possible.

El farmacèutic és l'especialista del medicament capacitat per a la seva elaboració, conservació i dispensació. Des de l'oficina de farmàcia, el farmacèutics vetllaran sempre perquè qualsevol medicament entregat a un pacient compleixi els requisits de necessitat, seguretat i eficàcia.

Per un bon ús del medicaments cal recordar que:

 • Hi ha medicaments que només poden ser prescrits, mitjançant la corresponent recepta, pel metge. Són tots aquells medicaments indicats per patologies que necessàriament requereixen un diagnòstic mèdic per assegurar la seva idoneïtat i seguretat. Davant la sospita de qualsevol d'aquestes patologies el farmacèutic aconsellarà la visita al metge.
 • Quan les característiques de la patologia permetin prescindir de la recepta mèdica, el farmacèutic, a més de donar els consells de salut pertinents, si ho considera oportú, indicarà el tractament farmacològic que consideri més adequat al problema de salut plantejat.
 • El pacient ha d'informar-se dels possibles efectes secundaris de la seva medicació, interaccions amb altres medicaments o aliments i la manera correcta de prendre-la. El farmacèutic és el professional sanitari més accessible en tot moment per informar sobre aquests temes.
 • S'han de respectar las pautes i els horaris d'administració.
 • Abans de començar amb un tractament concret, cal informar al farmacèutic de situacions especials, com són:
  • Embaràs i lactància: Durant aquest període, les substàncies que passen a la sang de la mare es poden transmetre al fetus i resultar-ne perjudicials
  • Malaltia crònica: Els pacients amb aquest tipus de malalties (diabetis, hipertensió...) han d'informar el farmacèutic del seu estat de salut i dels medicaments que prenen (hi ha medicaments que duen sacarosa en la seva composició)
  • Al·lèrgies específiques: En el cas d'al·lèrgies conegudes, s'han de comunicar abans de començar un tractament farmacològic.
  • Presa d'altres medicaments, plantes medicinals o preparats farmacèutics: Els medicaments poden presentar modificacions de la seva activitat si es prenen conjuntament amb altres, o també si es prenen amb plantes medicinals: natural no és sinònim d'innocu
 • La dosi correcta d'un medicament és fonamental per al seu efecte: qualsevol substància en quantitats no recomanades pot ser perillosa o perjudicial.
 • Si té qualsevol dubte sobre el medicament, demani informació al farmacèutic.

Articles de 2013