COFIB

Educació i control de la Diabetis

 

                                                                     Educació i control en Diabetis

 

El passat dia 14 de novembre es va celebrar aquest acte amb l’objectiu d’augmentar la conscienciació global sobre la diabetis, tan freqüent en la nostra comunitat i causa de greus complicacions.

 

El Dia Mundial de la Diabetis se celebra anualment des de 1991, organitzat per la Federació Internacional de la Diabetis (IDF) i l'Organització Mundial de la Salut (OMS), amb la finalitat de conscienciar a la societat de la importància d'aquesta malaltia. En les seves edicions de 2007 i 2008 s'ha centrat en nens i adolescents, tenint en compte que es tracta d'una de les malalties cròniques més freqüents des de la infància. Per al període 2009-2013, la temàtica seleccionada és “Diabetis, educació i prevenció”, i el lema específic per a 2009: "Entengui la Diabetis i Prengui el Control" .

 

Informació sobre Diabetis

La diabetis es pot considerar com un dels principals problemes de salut mundial, per la seva elevada prevalença, el nombre de morts prematures que provoca i el cost que suposa per als sistemes sanitaris. Amb el terme diabetis, es fa referència a un grup de trastorns la característica comuna dels quals és la hiperglucemia (nivells elevats de glucosa en sang), com resultat de defectes en l'acció de la insulina, bé per destrucció de les cèl·lules del pàncrees encarregades de produir-la, en aquest cas es parla de diabetis tipus 1, o bé perquè els teixits no responen a la mateixa, en el cas de la diabetis tipus 2 .

 

La OMS estima que per cada 100.000 habitants, uns 3.000 pateixen diabetis, i les previsions per a l'any 2030 són de 366 milions de diabètics en tot el món, la majoria d'ells de tipus 2 . Encara que la malaltia és freqüent, el tractament que existeix és molt efectiu. L'objectiu del mateix és mantenir els nivells de glucosa en sang normals, a pesar de la deficiència d'insulina.

 

Mitjançant el tractament farmacològic, una dieta adequada i la realització d'exercici físic, es controla eficaçment al pacient. A més, és fonamental que el pacient monitoritzi els seus nivells de glucosa, això és, s'amidi el seu nivell de glucosa en sang en determinats moments. Això és especialment rellevant en cas de canvis en el tractament, en el règim alimentari, en el patró d'activitat física, o en algunes malalties i durant l'embaràs. La diabetis no controlada pot donar lloc a complicacions agudes, que afecten sobretot als ulls, ronyons i sistema nerviós.

 

No ho oblidi: Consulti sempre al seu farmacèutic. Ell l’assessorarà sobre aquestes i altres qüestions relacionades amb la salut. I recordi que la intervenció farmacèutica suposa una elevada garantia en el procés global d'adequació, efectivitat i seguretat dels tractaments amb medicaments.