COFIB

Test ràpid de detecció del VIH/SIDA a les farmàcies balears

Oficines de farmàcia de les Illes Balears realitzaran tests ràpids de detecció del VIH/SIDA

 

La Conselleria de Salut i el Col·legi de Farmacèutics signen un conveni per a la realització de tests ràpids de VIH/sida a les oficines de farmàcia

El conveni es durà a terme al llarg d’enguany a un total de 7 oficines de farmàcia, que estaran identificades amb un distintiu

 

La Conselleria de Salut i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears han signat un conveni de col·laboració per a la realització de tests ràpids del virus de la immunodeficiència humana (VIH) a les oficines de farmàcia. El conseller de Salut, Martí Sansaloni, i el president del Col·legi de Farmacèutics, Antoni Real, acompanyats pel director general de Salut Pública i Consum, Rafael Santiso, han visitat la oficina de farmàcia Frau Frau, situada al barri de Santa Catalina de Palma, en la qual es podran fer les proves ràpides.

Els tests ràpids de detecció del VIH a les farmàcies s’emmarquen dins de les prioritats que té la Coordinació Autonòmica de Drogues i de l’Estratègia de la Sida de facilitar l’accés a la prova de forma anònima a un segment de població amb conductes de risc, no inclòs en altres programes de detecció del VIH.

 

El Conveni es durà a terme al llarg d’enguany a un total de 7 oficines de farmàcia, que estaran identificades en la façana amb un distintiu que indiqui: “En aquesta farmàcia es fa el test ràpid de VIH/sida de manera anònima”. Les oficines de farmàcia que participen en el Conveni són les següents:

A Mallorca:

-      Farmàcia Caldentey-Vicens, c. dels Reis Catòlics, 60 07007 Palma

-      Farmàcia Dupuy-Gisbert, c. de Mancor, 60-62 07300 Inca

-      Farmàcia Frau-Frau, c. Cerdà, 1 07013 Palma.

-      Farmàcia Sureda-Pedrals, av. de Salvador Juan, 6 07500 Manacor

-      Farmàcia March-March, av. de Joan Miró, 186 07015 Palma

 

A Menorca:

-      Farmàcia Seguí Puntas, av. de Vives Llull, 16 07703 Maó

 

A Eivissa:

-      Farmàcia Josefa Torres Torres, av. d’Isidor Macabich, 56 07800 Eivissa

 

Clica aquí per localitzar les farmàcies 

 

Les oficines de farmàcia són establiments que compleixen les condicions per dur a terme aquests tests. Són centres amb professionals formats per a aquest projecte que són molt accessibles per al públic i, a la vegada, poden garantir l’anonimat i la confidencialitat del test, ja que la protecció de la identitat de la persona està preservada. Només s’exigeix signar el consentiment informat, sense haver-hi de consignar cap identificació. Per fer-se la prova la persona usuària ha d’aportar la quantitat de 5 € i la Direcció General de Salut Pública i Consum abonarà el cost restant.

 

Qui s’ha de fer el test?

 

Les persones majors de 16 anys que han tengut alguna de les pràctiques de risc enfront del VIH següents:

 

   Relacions sexuals amb penetració sense preservatiu amb una persona amb VIH.

   Relacions sexuals amb penetració sense preservatiu amb una parella o amb diverses, de qui es desconeix si està infectada o no.

   Compartir el material per injectar-se drogues (xeringues, agulles, culleres, filtres…).

   Haver patit alguna infecció de transmissió sexual.

   En cas de tenir una parella estable i voler deixar d’utilitzar el preservatiu en les relacions sexuals.

 

Com es fa el test?

Els tests ràpids de cribatge negatiu enfront del VIH constitueixen una de les novetats més destacades en l’àmbit del diagnòstic del VIH. El test es realitza mitjançant l’extracció d’unes gotes de sang amb una picadeta en un dit, que es dipositen sobre una tira reactiva. El resultat s’obté en devers 20 minuts. El test té una fiabilitat quasi del 100 % sempre que hagin transcorregut almenys tres mesos des de la darrera pràctica de risc (període finestra). En el cas que el resultat sigui negatiu es pot assegurar que la persona no està infectada. En canvi, si el test és positiu el resultat s’ha de confirmar amb la prova convencional. La mateixa oficina de farmàcia demana cita al centre de referència per a la confirmació del resultat.

 

A les Illes Balears el 55 % dels diagnòstics nous són tardans

Amb aquesta mesura s’intenta fer una detecció de la manera més precoç possible de la infecció. Actualment, es calcula que una tercera part de les persones infectades pel VIH no ho saben i a les Illes Balears el 55 % dels diagnòstics nous d’infecció per VIH són diagnòstics tardans, és a dir, que les persones diagnosticades són susceptibles de tractament o ja han desenvolupat la sida. Aquestes dades palesen la importància de posar a l’abast de la població mesures que contribueixin a reduir el retard en el diagnòstic del VIH, per tal d’aconseguir un diagnòstic més precoç i poder accedir al tractament en cas de necessitar-ho, augmentar la qualitat de vida i l’expectativa de vida, així com prevenir reinfeccions i infeccions a altres persones. Tampoc no s’ha d’oblidar que el cost del tractament és menor si la infecció és diagnosticada en els estadis més primerencs.

 

Enllaç al fullet explicatiu sobre el test ràpid del VIH/SIDA a les farmàcies

 

 

 

Articles de 2013