COFIB

Combatre la grip


Consells per a combatre la grip

La Conselleria de Salut, Família i Benestar Social recomana a la població balear que davant una simptomatologia de la grip vagin als centres de salut més propers, que atenen des de les 8.00 fins a les 17.30 hores, i fora d’aquest horari als punts d’atenció continuada (PAC), que faciliten assistència a partir de les 17.30 hores i els cap de setmana. Els centres de salut i els PAC donen una assistència més ràpida i eviten els desplaçaments als hospitals, amb la qual cosa es redueixen els temps d’espera i eviten un augment de la pressió assistencial a les urgències.

Consells per alleugerir els símptomes de la grip

La grip no es cura amb medicaments, però es poden prendre mesures per mitigar-ne els símptomes: fer repòs, beure molt líquid ?aigua i sucs?  i prendre antipirètics són les més recomanades. També s’han d’extremar les mesures higièniques per evitar-ne la transmissió, per exemple rentar-se les mans, tapar-se la boca en tossir, procurar no reutilitzar els mocadors, etc.

En qualsevol cas, els malalts no s’han d’autoadministrar antibiòtics, ja que en tractar-se d’un procés víric no són eficaços. A més, els antibiòtics sempre han de ser prescrits per un metge. 

Col·lectius de risc

Aquestes mesures preventives per als pacients han de tenir-les especialment en compte els col·lectius de risc establerts, que són:

• Les persones majors de 65 anys.

• Els adults i els infants amb malalties cròniques relacionades amb el sistema pulmonar, el sistema cardíac, les insuficiències respiratòries i l’asma, la diabetis i les malalties renals.

• Les persones immunosuprimides (persones amb un dèficit en el sistema immunitari).

• Els pacients amb obesitat mòrbida.

• Els malalts afectats per algun tipus de deterioració cognitiva (síndrome de Down, demències, etc.).

• Les persones amb un implant coclear o en espera de rebre’l (dispositiu  auditiu).

• Les dones embarassades.

Els usuaris també poden telefonar al 061 per rebre informació sobre com alleujar els símptomes de la malaltia o visitar el web de la Conselleria de Salut a www.caib.es

Articles de 2013