COFIB

Alertes de medicaments per a professionals sanitaris

 

ALERTES DE MEDICAMENTS

Darreres alertes publicades entre el 31/10/09 i el 06/11/09

 

6 novembre de 2009

Canvi en les condicions de financiació de les fórmules magistrals del medicament cromoglicat disòdic a partir de l’1 de gener de 2010.

5 novembre de 2009

Retirada del mercat del lot 405693B del medicament estranger ABRAXANE 5mg/ml pols per suspensió.

2 novembre de 2009

Continuació de l’alerta farmacèutica del medicament d’ús humà SANODIN 20mg/g pomada bucal 1 tub de 15g. Nous lots afectats: C01, C02, C03 amb data de caducitat 04/2014 i C04, C05,C06, C07, C08 amb data caducitat 07/2014.

 

31 novembre de 2009

 

Normes de dispensació d’oseltamivir en les oficines de farmàcia, enviades per la Conselleria de Salut i Consum, per a la difusió a totes les oficines de farmàcia.