COFIB

Productes infantils a la farmàcia. Recomanacions


Productes infantils en la farmàcia

 

Ens trobem davant productes que afecten a la salut del nounat, no davant “joguines”; d'aquí la importància de les recomanacions del professional farmacèutic.

 

Quan es sol·licita un producte infantil al farmacèutic, aquest posa en mans dels pares una selecció dels millors productes, perquè triïn entre ells el que més s'adeqüi a les seves necessitats i gustos. Per a realitzar aquesta selecció, coneix tots aquells aspectes relacionats amb la qualitat del producte, especialment aquells que poden incidir directament en la salut del bebè.

Els pares no han d'oblidar la lectura de la informació que conté el producte, posant l'accent en l'apartat d’advertències. És molt important que el fabricant redacti els advertiments i instruccions de forma fàcilment llegible i comprensible per qualsevol tipus de persona.

 

Xumets

L'ús del xumet com objecte reconfortant en la infància és una pràctica estesa en la nostra societat, però la conveniència d'utilitzar-lo o no, és un tema acompanyat sempre de certa controvèrsia. Es considera un mètode de succió no nutritiva, que evita el consum de calories durant el plor i l'activitat motora, afavorint el somni i el creixement. El xumet contribueix a més a millorar la coordinació succió/deglució i a estimular el desenvolupament de les funcions gastrointestinals. No obstant això, s'associa amb el possible fracàs de la lactància, malformacions dentàries, i pot resultar difícil l'abandonament de l'hàbit.

En el mercat existeixen diferents tipus de xumets, però en qualsevol cas, el xumet ha d'assegurar el desenvolupament natural del paladar, dents i genives del nounat, i ha de ser inert; que no desprengui cap de les seves peces amb el risc d'obstrucció de les vies respiratòries.

 

Recomanacions d'ús

No s'ha de començar a usar abans dels 15 dies de vida, fins que la lactància materna estigui ben establerta, i ha de suprimir-se abans de l'any. Es recomana restringir el seu ús a partir dels 8 mesos i suprimir-lo a l'any. No obstant això, encara que l'ús del xumet disminueix amb l'edat, entorn del 15-20% dels nens ho continuen utilitzant als 3 anys. És evident que el xumet ha d'utilitzar-se per a relaxar al nounat, però no ha d'utilitzar-se cada vegada que aquest plori i ha de retirar-se al cap d'uns 10 minuts. Cal tenir especial cura amb l'estat de conservació i higiene, esterilitzant-los periòdicament i renovant-los quan la tetina es deformi, o quan el seu material presenti irregularitats. No impregnar-los amb substàncies dolces, ja que això afavoreix l'aparició de caries. No és recomanable utilitzar cadenes per a penjar el xumet del coll del bebè, per a evitar possibles accidents. És preferible subjectar-lo a la roba o al bressol mitjançant cadenes i cintes homologades, amb fermalls de seguretat.

 

Biberons i altres productes per a beguda

A pesar dels avantatges que ofereix la lactància materna, en ocasions es fa necessària la lactància artificial, com ocorre davant la falta de producció de llet, una malaltia o l'administració de medicaments a la mare, o per qualsevol altra raó d'índole soci-laboral. La lactància artificial consisteix en alimentar al nounat amb fórmules làcties adaptades. Per a la seva administració s'utilitza el biberó. El seu ús, s'associa en ocasions a aerofàgia.

 

Recomanacions d'ús

S'ha de triar la tetina adequada segons l'edat, grandària, característiques fisiològiques i preferències del nounat, ja que d'això dependrà el grau d'acceptació del biberó per part de l’infant, la qualitat de la succió i el correcte desenvolupament maxilar i del paladar. Hem d'assegurar-nos que el flux d'aigua, llet o aliment és l'adequat (un flux constant a l'invertir el biberó). En cap cas és recomanable augmentar la grandària de l'orifici, ja que amb això, se suprimeix la sensació de cansament (necessària per a la sacietat del lactant) i s'afavoreix el desenvolupament de males digestions, amb vòmits i dolors abdominals. Cal tenir especial cura amb l'estat de conservació i higiene, esterilitzant-los periòdicament i renovant-los quan sigui necessari. El biberó ha de ser preparat ajustant les proporcions de llet i aigua a les dosis prescrites pel pediatre o segons l'especificat pel fabricant. Els biberons massa concentrats poden provocar símptomes de deshidratació i problemes en la digestió, mentre que els diluïts en excés no alimenten adequadament.

 

No ho oblidi : Consulti sempre al seu farmacèutic. Ell l’informarà sobre aquestes i altres qüestions relacionades amb els medicaments i els productes sanitaris. I recordi que la intervenció farmacèutica suposa una elevada garantia en el procés global d'adequació, efectivitat i seguretat dels tractaments amb medicaments.