COFIB

Dispensació d'oseltamivir en les oficines de farmàcia

Per a obtenir la informació completa sobre la dispensació d'antivirals a les oficines de farmàcia, consultau l'apartat "Alertes, retirades i desproveïments" de la pàgina web col·legial, i el de Recepta Elelctrònica.