COFIB

Nou sistema d'aportació de les receptes


ENTRADA EN VIGOR DEL RD 16/2012 SOBRE EL NOU SISTEMA D’APORTACIÓ DE LES RECEPTES DE LA SEGURETAT SOCIAL

 

Us informam que a partir de l’1 de juliol de 2012, per ordre del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, entra en vigor el RD-L 16/2012, que aplica un nou sistema d'aportació per part de l’usuari en la prestació farmacèutica a través de les receptes de la Seguretat Social.

 

Els nous tipus d’aportacions s’enquadren en cinc categories:

 

- 0% d'aportació (TSI 001):

a) Afectats de síndrome tòxica i persones amb discapacitat tipificades.

b) Persones perceptores de rendes d'integració social.

c) Persones perceptores de pensions no contributives.

d) Persones en atur que han perdut el dret a percebre subsidi per atur, mentre es doni aquesta situació.

e) Els tractaments derivats d'accident de treball i malaltia professional.

 

– 10% d'aportació (TSI 002): Pensionistes

 

– 40% d'aportació (TSI 003): Actius de renda inferior a 18.000 euros.

 

– 50% d'aportació (TSI 004):   Actius de renda entre 18.000 i 100.000 euros.

 

– 60% d'aportació (TSI 005 ): Actius i pensionistes de renda superior a 100.000 euros.

 

Així mateix, el RD-L 16/2012 introdueix un nou sistema d’aportació de l’usuari i introdueix la modalitat de reintegrament per als pensionistes, la aportació dels quals superi una quantitat d’acord al seu nivell de renta, segons la següent taula:

 

NIVELL DE RENDA

APORTACIÓ

 

LÍMIT MÀXIM MENSUAL

 

 

Renda inferior a 18.000 euros anuals

 

10% (TSI 002)

Límit màxim de 8 euros al mes

 

Renda entre 18.000-100.000 euros anuals

 

10% (TSI 002)

Límit màxim de 18 euros al mes

 

Renda superior a 100.000 euros

 

60% (TSI 005)

Límit màxim de 60 euros al mes

 

Reintegrament

 

El RD-L 16/2012 estableix que per als pensionistes que hagin reemborsat una quantitat superior als límits establerts per al seu nivell de renda, el Servei de salut els reemborsarà la quantitat que excedeixi del límit en un termini màxim de 6 mesos i serà transferida al compte corrent on s’efectua el cobro de la pensió del titular assegurat.

 

 (*) Els farmacèutics podeu trobar tota la informació de la reunió informativa celebrada el divendres dia 29 de juny a la part privada del web, secció “destacats”.