COFIB

Contraindicacions de les vacunes

Contraindicacions de les vacunes

 

Una vacuna està contraindicada quan el risc de complicacions associades és superior al risc associat de patir la infecció natural o quan es preveu que la resposta immunitària va a quedar reduïda o anul·lada per les característiques dels receptors (edat, inmunodepresió, etc.). Els riscos associats a la vacunació cada vegada són menys probables i molt excepcionalment poden provocar complicacions greus en els vacunats. Existeixen molt poques contraindicacions absolutes a la immunització, però és necessari diferenciar determinats casos:

 

Vertader:

Les embarassades no haurien de vacunar-se en termes generals, encara que pot ser molt recomanable en segons quins casos. Si a més s'utilitzen vacunes inactivades o mortes, aquestes no impliquen un risc especial durant l'embaràs.

En els immunodeficients han d'utilitzar-se vacunes inactivades o mortes, ja que les vives podrien tenir repercussions importants en l’immunodeprimit.

El fet que en dosis prèvies es produeixin reaccions anafilàctiques o reaccions d’hipersensibilitat ha de considerar-se una contraindicació absoluta per a qualsevol tipus de vacuna.

Existeixen contraindicacions relatives, en pacients amb quadres febrils aguts i trastorns neurològics evolutius, en els quals simplement es retarda la vacunació fins que sigui possible

 

Fals:

Les falses contraindicacions són molt comunes en el nostre medi, entre elles: reacció lleu a dosis vacunals prèvies, prematuritat, edat avançada, mare de lactants, tractament antibiòtic, esplenectomitzats, antecedents d'al·lèrgies, diabetis, malalties cròniques o hospitalització, etc.

Són casos en els quals fins i tot la vacunació pot ser molt recomanable