COFIB

Deu consells bàsics per lluitar contra els polls

 

Deu consells basics per lluitar contra els polls

Els laboratoris Cinfa han posat en marxa una campanya informativa contra la pediculosi, que segons dades del Ministeri de Sanitat, la pateix entre un 4,9% i un 14% de la població escolar. La pediculosi és una afecció cutània produïda per la infestació per polls, un problema que afecta a totes les edats i a ambdós sexes, encara que és especialment freqüent en nens d'entre 3 i 10 anys. Encara que els polls no ocasionen trastorns greus per a la salut ni transmeten malalties, sí poden resultar molt molests i altament contagiosos.

Aurora Garre, assessora mèdica de Laboratoris Cinfa, recorda que “totes les persones som susceptibles de contreure polls, ja que les creences que els associen al cabell brut o llarg són errònies”. “Els polls nien principalment en els caps dels nens, però posteriorment poden traslladar-se als seus familiars, amics o professors”, recorda la metgessa. “Per això, quan es coneixen casos propers, és important aplicar uns senzills hàbits i mesures higièniques per a combatre'ls i prevenir la infestació”.

1 . Revisar el cabell dels nens quan es doni un cas de pediculosi en la família o en l'escola, o es percebi picor en el cuir cabellut, convé revisar amb detall el pèl de tots els membres de la família. En període escolar, és recomanable supervisar regularment el cap dels nens.

2 . Existeixen unes pintes especials de pues fines que faciliten el treball: les lendreres. També resulta útil humitejar el pèl prèviament, ja que d'aquesta manera els polls es mouen amb més dificultat, i col·locar un drap blanc sobre els muscles del nen, per a poder veure els polls quan aquests caiguin.

3 . No oblidar-se d'eliminar les liendres. Les liendres, o ous dels polls, mereixen una especial atenció, ja que solen ser difícils de veure i, si no s'eliminen, eclosionen als 7 dies. Són blanques, ovalades i d'aproximadament 1mm de grandària, i, en ocasions, poden confondre's amb pols o caspa. S'adhereixen a l'arrel del pèl i els trobarem principalment en el clatell, darrere de les orelles i en la zona del serrell, ja que són les zones mes calentes i això afavoreix la seva incubació.

4 . En cas de trobar polls, la manera d'eliminar-los és mitjançant la utilització de xampús, lociones o escumes pediculicides, de venda en farmàcies. És molt important assessorar-se amb el farmacèutic sobre tractament més adequat en cada cas, així com de la manera adequada d'aplicació, ja que un ús incorrecte (quantitat, freqüència, manera, etc.), pot generar resistències en els polls, dificultant així el tractament.

5 . Aplicar el tractament pediculicida sobre el cabell sec. A l'hora d'aplicar els tractaments, convé fer-lo sobre el cabell sec, ja que l'aigua podria diluir la seva eficàcia, i amb un lleuger massatge, d'acord als temps d'aplicació indicats pel fabricant i el farmacèutic. Després d'esperar el temps adequat perquè el producte faci efecte, passarem la lendrera per a arrossegar les liendres que no s'hagin desprès.

6 . Evitar l'aire calent dels secadors. Després d'aplicar tractaments pediculicides, evitarem utilitzar secadors de pèl d'aire calent, ja que inactiven l'efecte insecticida residual.

7 . Recórrer als repelents de polls. Així mateix, cal recordar que els tractaments pediculicides no han d'utilitzar-se per a evitar el contagi, ja que no són efectius i aquest ús pot resultar perjudicial. Per contra, per a prevenir la infestació, així com per a impedir un nou contagi una vegada eradicats els polls, serà necessari utilitzar un producte repelent específic.

8 . No compartir peces que tinguin contacte amb el pèl Perquè altres persones no resultin infestades, cal evitar l'ús compartit de tots aquells articles que puguin tenir contacte amb el pèl: pintes, diademes, barrets, bufandes, etc.

9 . Rentar amb aigua calenta i planxar És convenient bullir les pintes i articles de pèl de persones infestades o netejar-los amb un pediculicida. Així mateix, la roba, llençols i tovalloles, haurien de rentar-se a temperatura superior a 60ºC, i planxar bé les costures, ja que els polls no resisteixen la calor.

10 . Aïllar i aspirar els objectes Els objectes que no es puguin rentar (per exemple, els peluixos) cal introduir-los en una borsa tancada durant 3 dies. Ja que els polls s'alimenten cada 4-6 hores de la sang de l'hoste, no poden viure tant temps aïllats i moriran. Posteriorment, convé aspirar aquests objectes, així com els sofàs, seients i matalassos.

Articles de 2011