COFIB

Medicaments i conducció

 

Medicaments i conducció


És molt important que els professionals sanitaris informin als conductors sobre el possible efecte del seu tractament en la conducció.


Amb la publicació del Reial decret 1345/2007, d'11 d'octubre, pel qual es regula el procediment d'autorització, registre i condicions de dispensació dels medicaments d'ús humà fabricats industrialment, es legislen (en l'annex IV) els símbols, sigles i llegendes que han d'aparèixer en l'etiquetatge dels medicaments. Entre ells, figura un pictograma específic per als medicaments que poden reduir la capacitat de conduir o manejar maquinària perillosa.

Com a criteris principals d'avaluació de la incorporació del pictograma de conducció es considera:
• L'existència d'estudis específics sobre la capacitat de conducció en relació amb aquest principi actiu.

• La freqüència de reaccions adverses associades a medicaments que contenen aquest principi actiu que puguin afectar a la capacitat per conduir i utilitzar màquines (ex. alteracions de la visió, somnolència, marejos, vertigen, etcètera) disponibles en la fitxa tècnica així com la informació disponible sobre el mecanisme d'acció del principi actiu.

Els llistats sobre els principis actius susceptibles d'incorporar el pictograma de conducció es publiquen periòdicament a la pàgina Web de la AEMPS així com en la Base de dades del Coneixement Sanitari del Consell General, Bot PLUS, creant-se una “alerta específica” en els medicaments afectats.

El farmacèutic, en la DISPENSACIÓ, ha d'assegurar-se que “el pacient sap per a què serveix el medicament” i “sap com utilitzar-ho”. I és aquí on el pictograma té la seva utilitat. Quan el farmacèutic veu el pictograma en l'envàs d'un medicament, sap que haurà d'informar al pacient, a més de la posologia, o de la forma correcta d'administració, sobre l'efecte que el medicament té en la capacitat de conduir, per garantir que el pacient sap realment “com utilitzar el medicament”. El farmacèutic, a més d'informar del significat del pictograma i ajudar al pacient a la lectura i comprensió de l'epígraf corresponent del prospecte, també pot col·laborar:
• Promovent comportaments responsables en la conducció, com recomanant suprimir el consum d'alcohol.

• Aconsellant les alternatives de tractament que menys perjudiquin en aquest sentit i a la menor dosi possible.

• Col·laborant amb altres professionals en l'elaboració de guies o documents consensuats de prescripció i dispensació.

• Vigilant les noves prescripcions dels pacients “polimedicats” així com la utilització de medicaments que no requereixen prescripció.


Més informació: Medicaments i conducció (AEMPS)

Articles de 2011