COFIB

Llei antitabac

 

Nova Llei antitabac

 

  • La reforma de la llei posa l'accent en la protecció dels menors
  • També protegeix als fumadors passius, especialment, als hostalers

EFE-. El dia 2 de gener de 2011 entra en vigor la reforma de la llei de mesures sanitàries contra el tabaquisme, que posa l’èmfasi en la protecció dels menors i els fumadors passius, específicament dels treballadors de l'hostaleria. Els principals aspectes de la llei són la prohibició de fumar en tots els locals d'ús públic tancats. Això engloba bars i restaurants. El Congrés ha rebutjat l'excepció que havia aprovat el Senat per a habilitar zones de fumadors a casinos, bingos i sales de joc, similiars a les ja existents en aeroports.

- Es permet fumar en els establiments penitenciaris, centres psiquiàtrics de mitjana i llarga estada i centres de majors o de persones amb discapacitat, sempre que sigui en les zones exteriors dels edificis o en sales habilitades a aquest efecte, que haurien d'estar senyalitzades i tenir ventilació independent.

- En els hotels es podrà reservar fins a un 30% d'habitacions per a fumadors, però aquestes haurien de ser sempre les mateixes i estar separades de la resta.

- En l'àmbit de l'hostaleria, s'entén per zona a l'aire lliure, tot espai no cobert o espai que estant cobert estigui envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.

- Es consideren també lliures de fums els recintes dels parcs infantils i àrees o zones de joc per a la infància, entenent per a tals els espais a l'aire lliure fitats que continguin equipament o acondicionaments destinats específicament per al joc i esplai de menors.

- Tampoc es podrà fumar als espais a l'aire lliure o coberts, compresos en els recintes de centres, serveis o establiments sanitaris.

- La llei permet fumar en els espais a l'aire lliure dels centres universitaris i dels exclusivament dedicats a la formació d'adults, sempre que no siguin accessos immediats als edificis o voreres circumdants.

- Es prohibeix en tots els mitjans de comunicació, inclosos els serveis de la societat de la informació, l'emissió de programes o d'imatges en els quals els presentadors, col·laboradors o convidats apareguin fumant, esmentin o mostrin, directa o indirectament, marques, noms comercials, logotips o altres signes identificatius o associats a productes del tabac.

- La prohibició no s'aplicarà als clubs privats de fumadors, entenent que ha de tractar-se d'entitats amb personalitat jurídica, mancar d'ànim de lucre i no incloure entre les seves activitats o objecte social la comercialització o compravenda de bens o productes consumibles. A més, no es permetrà l'entrada a menors d'edat.

- Es remet al Consell Interterritorial de Salut la valoració dels tractaments de deshabituació tabàquica i la seva possible inclusió en la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut.

- S'adoptaran mesures per a la protecció de la salut i l'educació dels menors, amb la finalitat d'evitar l'inici en el consum i d'ajudar-los en l'abandó de la dependència. Per a això, s'introduiran continguts contra al tabaquisme en els plans formatius del professorat.

- El Ministeri de Sanitat haurà de remetre a les Corts Generals, amb caràcter bienal i durant els quatre anys següents a l'entrada en vigor de la llei, un informe d'avaluació de l'impacte d'aquesta reforma sobre la salut pública.

 

 

Articles de 2010