COFIB

Acreditació Curs On-line de Risc Cardiovascular

 

    Procediment accès col·legiats: 

  1. Entrar en la pàgina privada del COFIB, ja sigui amb el carnet o a través de l'usuari i contrasenya.
  2. Entrar en el subapartat "Formació"
  3. Clicar sobre l'apartat "Entrada a la Formació on-line del COFIB (Moodle)"

 

 

 

 

Articles de 2010