COFIB

Què fer amb els sobrants de medicaments dels domicilis particulars?

L'única destinació dels medicaments no utilitzats procedents dels domicilis és la seva eliminació a través del Punt SIGRE de la farmàcia perquè rebin un tractament mediambiental correcte. Els sobrants de medicaments dels domicilis particulars no són vàlids per donar i no es poden lliurar als centres de salut.

En situacions de crisis humanitàries cal saber canalitzar de manera adequada les donacions de medicaments, ja que han de respondre a les necessitats del país receptor. Tot allò que s'enviï ha de complir les estrictes normes de qualitat aplicables als medicaments, no enviant mai medicaments sobrants o que ja estiguin fora del canal farmacèutic.

A Espanya, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris a la seva pàgina web recorda els requisits que han de complir les donacions de medicaments, entre els quals destaquen la prohibició d'enviaments a particulars i la donació de fàrmacs tornats pel ciutadà.

Si tens a casa teva medicaments caducats, medicaments que ja no necessites o envasos buits de medicaments, els has de dipositar al Punt SIGRE de la farmàcia.