COFIB

Campanya per fomentar l'ús de la recepta privada en format oficial

Durant l’estat d’alarma decretat en motiu de la pandèmia per SARS-CoV-2, amb l’objectiu de facilitar l’accés dels pacients a les seves receptes, es va permetre temporalment la prescripció de receptes a través de formats alternatius (via e-mail, fax o whatsapp). Aquests formats d’emergència actualment ja no són vàlids, però encara és habitual l’ús de receptes en format antic que no compleixin la normativa vigent.  

Les receptes mèdiques privades, tant en suport paper com electrònic, inclouen les identitats del pacient i del prescriptor, a més de la seva habilitació per a l'exercici professional i altres dades especificades en la legislació actual.

Els formats oficials de les receptes privades tenen una sèrie d’avantatges respecte els anteriors models:

  • És més segura. El sistema de recepta privada suposa un avenç important en matèria de seguretat del pacient perquè garanteix que tots els professionals que actuen al voltant d'una recepta d'un medicament són professionals col·legiats i habilitats per al corresponent exercici professional. Igualment, el format de les receptes privades actuals és difícil de falsificar en el cas de les receptes electròniques.
  • És més completa. Incorpora el full d’informació al pacient amb les dades del tractament (posologia i durada), diagnòstic i instruccions si procedeixen. Amb això s’afavoreix el compliment del tractament i es prevenen errors de medicació.
  • És més específica. A cada recepta només es podrà prescriure un sol medicament o producte sanitari. Només es podrà prescriure una unitat per recepta, amb algunes excepcions.
  • És més individualitzada. Inclou tant les dades identificatives del pacient com del prescriptor.

Pot descarregar-se el cartell de la campanya al següent enllaç:

CARTELL FORMAT OFICIAL RECEPTA MÈDICA PRIVADA

ANGLÈS: CARTELL FORMAT OFICIAL RECEPTA MÈDICA PRIVADA (ENG)

ALEMANY: CARTELL FORMAT OFICIAL RECEPTA MÈDICA PRIVADA (DEU)