COFIB

Recomanacions AEMPS repel·lents ús humà

Les altes temperatures provoquen més proliferació d'insectes i un augment de la demanda de repel·lents d'insectes d'ús humà.

Els repel·lents d'ús humà són productes biocides i contenen substàncies actives de caràcter biocida, la finalitat de les quals és controlar mitjançant repulsió als organismes nocius, capaços de transmetre malalties infeccioses. D'aquesta manera, s'evita el contacte humà i vector.

Les malalties transmeses per vectors suposen una preocupació per a la salut pública mundial i constitueixen el grup de malalties que més està creixent al món. Entre els vectors, destaquen els mosquits o paparres, possibles responsables de la transmissió d'agents infecciosos causants de malalties com la febre groga, el dengue, el virus zika, el chikungunya, la febre del Nil occidental o la febre hemorràgica de Crimea Congo.

Una de les eines principals per reduir el risc per contagi passa per disminuir el contacte amb els vectors, utilitzant, per exemple, productes biocides repel·lents d'ús humà.