COFIB

FarmaHelp

FarmaHelp és una plataforma de comunicació instantània entre farmàcies que serveix per realitzar sol·licituds de medicaments que no tenim en stock a la nostra farmàcia, a fi que altres farmàcies pròximes que sí el tenen puguin atendre aquesta demanda en el cas de pacients que no puguin esperar.

FarmaHelp és una aplicació NO invasiva, ja que no té accés a l’estoc de la farmàcia ni a cap altra informació sensible.

Al següent enllaç https://www.youtube.com/shorts/7ckSVoqC7gA podeu veure en què consisteix aquesta eina de l'organització farmacèutica col·legial. Des del COFIB us animam a adherir-vos a la plataforma, que pot ser de gran ajuda per pacients que necessiten medicació de forma urgent, o en cas de problemas de subministrament.

Per adherir-se a la plataforma FarmaHelp heu d’entrar a la secció privada del web col·legial www.cofib.es, apartat Farmàcia, subapartat FarmaHelp.

Per a qualsevol dubte sobre la instal·lació podeu contactar amb el CAU COFIB.

Articles de 2022