COFIB

COFIB i Normon col·laboren en l’avenç en la qualitat del servei de les farmàcies

COFIB i Normon col·laboren en l’avenç en la qualitat del servei de les oficines de farmàcia

 S'ha desenvolupat el programa “Farmàcia Assistencial”, software científic-professional al que podeu tenir accés de forma gratuïta gràcies al patrocini de laboratoris Normon

El Col·legi Oficial de Farmacèutics dels Illes Balears i Laboratoris Normon -líder del sector de genèrics a Espanya- han subscrit un conveni de col·laboració amb l'objectiu final d'avançar en la qualitat del servei que presten les oficines de farmàcia de les illes Balears, a través, entre altres accions, d'activitats que impulsin la formació continuada dels professionals farmacèutics.

Mitjançant aquest acord, es pretén potenciar una sèrie d’iniciatives i projectes de gestió, formació i informació que ajuden a avançar en l’activitat professional del farmacèutic. En definitiva, l’objectiu és definir un marc d’actuació conjunt dirigit a promoure l’oficina de farmàcia, a través del desenvolupament d’accions i projectes que fomenten la formació dels professionals farmacèutics per a capacitar-los i ajudar-los a prestar un millor servei, fet que redundarà també en benefici de tots els ciutadans.

La col·laboració futura entre ambdues parts es concretarà a través de convenis específics que es plasmaran en forma d’estudis i publicacions referides a la realitat de l’oficina de farmàcia, qualsevol tipus de qüestió relacionada amb els medicaments, la seva distribució i subministrament, dispensació, i conferències o cursos, entre altres iniciatives.

Aquest acord s’ha concretat ja en accions específiques com és el cas de “Farmàcia Assistencial”, software científico-professional al que podeu tenir accés de forma gratuïta gràcies al patrocini de laboratoris Normon. Us recordem que si us interessa disposar d’aquesta eina integrada en el punt de venda del programa de gestió de l’oficina de farmàcia, que proporciona en temps real informació farmacològica i sanitària, amb un valor assistencial de primer ordre, heu de posar-vos en contacte amb el delegat de vendes de Normon, qui us facilitarà un formulari a emplenar per a poder assignar-vos les claus d’accés. Una vegada instal·lat el programa, es podrà actualitzar de forma periòdica.

Articles de 2010