COFIB

Dia Mundial de la SIDA 2022

L’ 1 de desembre se celebra el “Dia Mundial de la SIDA”. Sota el lema "Viu en Positiu" amb l'objectiu de promoure entre la població general actituds de respecte per les persones amb infecció pel VIH. #ViuEnPositiu

L'estigma i la discriminació envers les persones amb el VIH constitueixen una vulneració de drets i persisteix com a barrera per accedir a serveis de prevenció, diagnòstic i tractament, empitjorant la qualitat de vida i la salut de les persones afectades.

Els avenços en els tractaments i en l'atenció sanitària han millorat l'esperança i la qualitat de vida de les persones amb el VIH i han convertit la infecció en una malaltia d'evolució crònica. Tot i això, continuen experimentant un tracte discriminatori en àmbits com el sanitari, el laboral i en l'accés a prestacions i assegurances.

Informació d’interès: https://www.caib.es/sites/vihsida/ca/portada-33735/?campa=yes

Enllaç material web Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social https://www.sanidad.gob.es/campannas/campanas22/DiaMundialSida2022/DMS2022Materiales.htm

ONU SIDA: https://www.unaids.org/es

Articles de 2022